Výsledky předchozích anket

Kontrolujete si správnost rozúčtování tepla a vody?


Ano, kontroluji. Umím v něm najít všechny informace, které pro kontrolu potřebuji. 19 %

Chtěl bych kontrolovat, ale forma vyúčtování pro mě není srozumitelná. 71 %

Ne, nekontroluji, Všímám si jenom výsledného přeplatku nebo nedoplatku. 10 %

Kontrolovali jste během topné sezóny pravidelně své výdaje za vytápění?


Ano, pravidelně minimálně jednou za měsíc 47 %

Ano, průběžně jednou či dvakrát za kvartál 12 %

Ano, alespoň jednou během topné sezóny 13 %

Ne, výdaje za vytápění nekontroluji a čekám na vyúčtování energií 14 %

Ne, protože nemám dálkový odečet a průběžná kontrola spotřeby není možná 13 %

Jsou ve vašem domě pronajímány byty a jaká je vaše zkušenost s pronájmem?


Byt sám pronajímám 17 %

Krátkodobé pronájmy bytů v našem domě nemáme 16 %

Krátkodobé pronájmy bytů v našem domě máme, ale nemáme s nimi žádný problém 16 %

Krátkodobé pronájmy bytů v našem domě máme a představují pro nás problém - hluk, vandalismus, nepořádek, nekázeň bydlících 18 %

V našem domě jsou byty pronajímány spíše dlouhodobě, ale nemáme s nimi žádný problém 16 %

V našem domě jsou byty pronajímány spíše dlouhodobě a představují pro nás problém - hluk, vandalismus, nepořádek, nekázeň bydlících 17 %

Na kolik stupňů vytápíte váš obývací pokoj?


Radiátory pouštíme jen když je venku opravdu zima, jinak to není potřeba. 26 %

Na 20 - 22°C - je to ekonomické a nevadí nám se více obléci 29 %

Na 23 - 25 °C - chceme se cítit příjemně a neomezovat se 25 %

Topíme asi i na více stupňů, necháme většinou otevřenou ventilačku, tak je to akorát 20 %

Podle jakých kritérií byste vybírali firmy do výběrového řízení?


Firmy, které známe 32 %

Firmy, u kterých jsme si mohli sami ověřit reference 23 %

Prověření firmy musí být daleko podrobnější, než jenom reference 22 %

Necháme si doporučit firmy od správce majetku a výběr doplníme našimi tipy 22 %

Jaké téma z chystané podzimní Akademie pro bytové domy Vás nejvíce zaujalo?


Odpovědnost předsedy a výboru SVJ 21 %

Revitalizace bytového domu z pohledu realizace 16 %

Jak správně připravit a řídit členskou schůzi v bytovém domě 16 %

Efektivní výběrové řízení v bytovém domě 15 %

Technologie v bytovém domě 16 %

Legislativa bydlení 16 %

Je ve vašich bytech po zeteplení domu v letních vedrech snesitelněji, než dříve?

Nemáme zetepleno a trpíme horkem 35 %

Máme zatepleno a v bytech je opravdu příjemněji 34 %

Máme zatepleno, ale rozdíl nepociťujeme 32 %

Jaký hluk vás doma nejvíc obtěžuje?

hluk z venku (stavební činnost, rušná ulice) 54 %

hluk od sousedů nahoře (dupání, šoupání židlí) 24 %

hluk od sousedů vedle (domácí spotřebiče, křik, štěkot, práce na zahradě) 23 %

Jak plánujete financovat rekonstrukci domu?

Rekonstrukce proběhne po etapách, až našetříme 27 %

Kombinovali bychom vlastní peníze a úvěr 24 %

Zvolili bychom financování 100% úvěrem 24 %

Čekáme na dotace 24 %