Akademie pro bytové domy nabízí stále více témat, rozrůstá se i tým odborných lektorů

Akademie pro bytové domy nabízí stále více témat, rozrůstá se i tým odborných  lektorů

Akademie pro bytové domy se i za krátkou dobu svého trvání stala vyhledávaným místem získávání informací pro statutární zástpce bytových družstev a SVJ. Současně přináší i zajímavé možnosti pro navázání kontaktů i mezi lektory a obchodními partnery Akademie. Řada připravovaných témat seminářů tak může nabídnout informace i nad rámec jednoho oboru. I to přispívá k velkému zájmu o semináře Akademie. Proč se ještě vyplatí semináře navštívit?

Co nás při našem bydlení pod společnou střechou nejvíce zajímá?

Akademii pro bytové domy se podařilo v loňském roce uspořádat 28 odborných seminářů v 8 městech České republiky. Těchto seminářů se zúčastnily téměř dva tisíce účastníků, které z více než 85% tvořili členové výborů společenství vlastníků jednotek (SVJ) či představenstev bytových družstev (BD). Mezi nejvyhledávanější témata patřila „Odpovědnost členů statutárních orgánů SVJ a BD“, „Potížista“ či „Legislativa bydlení“, ale velmi dobře si vedla i témata dotací či výběrových řízení v podmínkách bytových domů.

Semináře Akademie přitom nejsou jen jednosměrným tokem informací, nýbrž živnou půdou pro akademickou diskuzi a výměnu názorů. S nebývalým zájmem se setkala forma moderované diskuze, v jejímž rámci se museli přítomní odborníci vypořádat s dotazy účastníků „na živo“. Podobně si vedl i seminář „Řízení schůze v bytovém domě“. V tomto případě se ukázalo, že i takřka tříhodinový monolog jednoho lektora může být užitečným zdrojem obohacujících informací, a přitom nechybí příjemná atmosféra včetně společného pobavení.

Akademie pro bytové domy má velké plány

Před zahájením letošního jarního cyklu se konalo setkání organizátorů Akademie s obchodními partnery. Tématem pochopitelně byla i témata, která jsou pro letošní rok připravena. A zdaleka nejde jen o narůstající počet seminářů a nová témata, nýbrž i o formy seminářů i větší zapojení obcí a samotných obchodních partnerů. To vše s cílem přinést zástupcům SVJ a BD zajímavé a užitečné informace jako pomoc při řešení každodenních starostí se správou a provozem bytových domů.

To, že se Akademie pro bytové domy vydala správnou cestou, nejlépe dosvědčuje i ocenění, kterého se organizátorům – České společnosti pro rozvoj bydlení a Domu plnému úspor, o.p.s. – dostalo od Státního fondu rozvoje bydlení (SFRB) udělením záštity pro celý letošní akademický rok. Ocenění je zavazující a motivující k dalšímu rozvoji aktivit Akademie.

"Jménem týmu Akademie pro bytové domy děkuji i touto cestou SFRB i všem obchodním partnerům za jejich podporu," říká za Akademii pro bytové domy Mgr. Martin Kroh.

Jaká témata můžete v rámci jarního cyklu seminářů navštívit? Více informací vzdělávacím cyklu seminářů Akademie pro bytové domy naleznete na www.akademiebd.cz.Účast na seminářích je po registraci bezplatná.

Autor: Mgr. Martin Kroh