Aktuální komentář: Účast notáře u schvalování stanov ano, či ne?

Diskuse na téma účast notáře u schválení/ověření stanov SVJ začíná připomínat nekončící seriál. Zatímco jsme ještě před nedávnem přinášeli optimistické informace o tom, že účast notáře není nutná, v praxi to až tak jednoznačné není. O aktuální komentář jsme požádali Mgr. Martina Kroha, předsedu představenstva SBD Praha.

"Výklad v této chvíli není jednotný, stručně řečeno k tomu přispěli oba vrchní soudy, kdy ten pražský dospěl k názoru, že změna stanov formou notářského zápisu není nutná, nevyžadují-li jí stanovy SVJ samotné. Olomoucký vrchní soud pak dospěl k opačnému závěru. Praxe soudů je tak rozdílná a bude ku prospěchu věci, pokud Nejvyšší soud výklad ustanovení občanského zákoníku sjednotí. Osobně mám zkušenost se zapsáním několika změn stanov SVJ bez notáře," komentuje aktuální vývoj situace ohledně účasti notáře u schválení/ověření stanov SVJ Mgr. Martin Kroh, předseda představenstva SBD Praha.

Autor: Mgr. Martin Kroh