Bydlíte v bytovém domě a jste předsedou nebo členem výboru? Využijte podzimních seminářů ke vzdělání

Bydlíte v bytovém domě a jste předsedou nebo členem výboru? Využijte podzimních seminářů ke vzdělání

Členové výboru SVJ jsou statutárním orgánem a ručí za svá rozhodnutí vlastním majetkem. Myslíme si proto, že je důležité, aby se v oblasti řízení a správy bytového domu dostatečně vzdělávali. U nás v obecně prospěšné společnosti Dům plný úspor jsme si uvědomili, že kvalitního vzdělání pro statutární orgány SVJ je nedostatek, a proto jsme se rozhodli, že oslovíme odborníky z jednotlivých oblastí bydlení a připravíme vzdělávací program pod názvem Akademie pro bytové domy.

Nad Akademií převzali záštitu ministryně pro místní rozvoj Ing. Karla Šlechtová a ředitel Státního fondu rozvoje bydlení Ing. František Hadáček. Pro spolupráci se nám i díky této podpoře podařilo získat právníky z legislativní komise ministerstva pro místní rozvoj, ředitele firem vykonávajících správu bytových domů i uznávané odborníky z oblasti technického zařízení budov. Na seminářích proto přednáší lektoři, kteří jsou vždy pro danou oblast skutečnými odborníky s praxí. Podařilo se nám také přesvědčit některé významné komerční partnery, aby program podpořili a díky tomu můžeme semináře s kvalitním obsahem nabídnout zdarma. V Praze vás aktuálně zveme na semináře:

Příprava a průběh revitalizace v bytovém domě s programem NZÚ

st. 27. 9. 2017, 16-19 hod., Inspirace, Jungmannovo nám. 767/6, 110 00 Praha 1

Chystáte se revitalizovat váš bytový dům? Jak postupovat, abyste maximálně využili podmínky aktuální dotace Nová zelená úsporám pro bytové domy v Praze nebo jak vybírat jednotlivá opatření, aby splňovala parametry dlouhodobé životnosti a přinesla požadovaný efekt v úsporách energií? Přijďte se poradit s odborníky, kteří se podíleli na revitalizaci řádově stovek bytových domů. Účastníci semináře se dozví mnoho informací z praxe o tom, jak probíhá příprava a následně samotná realizace modernizace bytového domu a čemu je potřeba věnovat největší pozornost. Na dotazy moderátora a účastníků budou odpovídat odborníci z oblasti projekční přípravy, dotací, financování, stavebních materiálů i realizace. Účastníci se tak seznámí s celým procesem revitalizace od záměru až po kolaudaci stavby.

Správa bytového domu

st. 11. 10. 2017, 16-19 hod., Inspirace, Jungmannovo nám. 767/6, 110 00 Praha 1

Našli jste si firmu na zajištění činností správy domu a pozemku, nebo o tom přemýšlíte? Podle čeho se taková firma vybírá? Co si ponechat ve vlastní kompetenci? Co, kdo a jak by měl kontrolovat? Mají takové právo všichni členové SVJ či BD? Účastníci získají odpovědi nejen na uvedené otázky a řadu praktických rad, ale v rámci semináře, budou mít také možnost nahlédnout do kuchyně profesionálním správcům bytových domů.

Hluk v bytovém domě

st. 25. 10. 2017, 16-19 hod., Inspirace, Jungmannovo nám. 767/6, 110 00 Praha 1

Právo na ticho je jedním z nejčastěji porušovaných práv člověka a v podmínkách bytového domu je často dokonce zcela nedosažitelné. Je tomu tak ale doopravdy? Jak se bránit hlučným sousedům nebo hlučným technologiím v bytovém domě? Co může SVJ či BD udělat v případech obtěžování hlukem? Jaká je role a odpovědnost majitelů či volených orgánů bytových domů? Na tyto a další související dotazy budou s účastníky semináře diskutovat odborníci z různých úhlů pohledu.

Vlastník vs. nájemce – jejich práva a povinnosti a vynutitelnost jejich dodržování

st. 1. 11. 2017, 16-19 hod., Inspirace, Jungmannovo nám. 767/6, 110 00 Praha 1

Víte, čím se liší postavení vlastníka jednotky od nájemce bytu nebo nájemce družstevního bytu od podnájemce takového bytu? Jaká jsou jejich postavení, práva a povinnosti, jak se rozdělují náklady na bydlení nebo sledují počty osob a vynucuje respekt k pravidlům společného užívání bytového domu. Přijďte se poradit s odborníky. Tato ale i další témata z oblastí nájmů a podnájmů shrnuje náš seminář vlastník vs. nájemce.

Budoucnost bytových domů

st. 15. 11. 2017, 16-19 hod., Inspirace, Jungmannovo nám. 767/6, 110 00 Praha 1

Zamysleli jste se někdy nad tím, jak bude váš bytový dům vypadat za 20 let? Kam chcete váš dům ze stavebně-technologického pohledu směřovat vy? Jaké technologie nás kromě vytápění, elektřiny, výtahů a rozvodů pro televizi ještě čekají? Na co nezapomenout při modernizaci, abyste v budoucnu nemuseli znova zasahovat do konstrukcí domu? O tom všem bude náš seminář budoucnost bytových domů. Krátké prezentace odborníků doplněné moderovanou diskuzí vás zkusí inspirovat k nadčasovým a odvážným řešením pro váš dům!

Legislativa bydlení

6. 12., 2017, 16.00–19.00 hod., MČ Praha 9, Sokolovská 324/14,19000 Praha 9

Změny právních předpisů v oblasti bydlení pro rok 2018 z pohledu SVJ a BD. Přehled novinek s komentářem klíčových změn a analýzou jejich dopadů, včetně povinností pro členy statutárních orgánů SVJ.

Semináře jsou pro všechny registrované zdarma. Počet účastníků je omezen kapacitou místa pořádání semináře. Registrovat se můžete na www.akademiebd.cz nebo na zelené lince 800 821 831

Autor: Redakce Okolobytu.cz