Bytová družstva a změna stanov. Co se stane, když se nestihne termín?

Zákon o obchodních korporacích, který platí od ledna 2014, nařizuje družstvům, že musí do konce letošního června změnit svoje stanovy. Mnoho z nich to nestihne – žádný trest jim však nehrozí, pokud vše napraví během několika dalších měsíců.

Schválení nových stanov představuje poměrně náročnou akci

Nejen, že by bytová družstva měla přijmout nové stanovy do konce června 2014, ale ještě u toho musí být notář a také všichni členové družstva.

Jinými slovy, rozhodně nestačí například schválit nové stanovy pomocí oběžníku, i kdyby o dostali a podepsali všichni členové družstva. Důležité je, aby se všichni sešli a stanovy pobrali a schválili společně. Což mnohým bytovým družstvům situaci komplikuje. Právníci se nicméně shodují na tom, že družstva za to, že termín nedodrží, zatím nikdo trestat nebude. Přesto je třeba v průběhu času stanovy schválit.

Nestihli jste termín? Jaký bude další postup?

„Pokud v zákonné lhůtě družstva stanovy nepřijmou, v prvé řadě je musí rejstříkový soud vyzvat k nápravě a stanovit vám přiměřenou lhůtu pro splnění této povinnosti. S ohledem na počet bytových družstev v České republice, nutnou stoprocentní účast při změně stanov, relativně krátkou lhůtu pro přizpůsobení se zákonu o obchodních korporacích pro všechny obchodní korporace a bytová družstva, a jisté nejasnosti při výkladu NOZ a ZOK se obávám, že většina BD ve lhůtě stanovy změnit nestihne. To znamená, že pokud stanovy změní v následujících několika měsících, mělo by být vše v pořádku,“ vysvětluje právnička Lenka Veselá ze Sdružení nájemníků.

Nezapomeňte na notáře

Nová pravidla pro družstva určuje zákon o obchodních korporacích, konkrétně jde o ustanovení § 777 odst. 2 ZOK. Tento zákon – č. 90/2013 Sb. – tak nahrazuje pravidla, která pro družstva dříve stanovoval obchodní zákoník. Podle ustanovení § 777 jsou Stanovy veřejnou listinou, v návaznosti na § 776 odst. 2) je pro potřeby uvedeného zákona za veřejnou listinu považován notářský zápis.

Potřebujete poradit, zeptat se na další postup?

Problematikou bytových družstev a změn, které na ně dopadly, se dlouhodobě zabývá i poradna Portálu o bydlení. Odpovědi do poradny zpracovává tým, složený z odborníků z nejrůznějších oborů, které se problematiky bytových družstev a SVJ dotýkají. Díky značným zkušenostem jsou odpovědi fundované, ale i zpracovávané srozumitelnou formou, což je pro správné pochopení velmi důležité. Pro dotazy slouží mailová adresa info@portalobydleni.cz.

Zdroj: Portál o bydlení

Zdroj: Portál o bydlení

Autor: Redakce Okolobytu.cz