Bytovým družstvům se krátí čas – do 30. 6. 2014 musí změnit stanovy

Změna legislativy a nový občanský zákoník s sebou přinášejí řadu změn. Zatímco některé se vztahují pouze ke konkrétním situacím, jiné zásadní formou ovlivňují základní principy chodu bytového družstva. Mnoho z nich neví, že již do konce června 2014 musí mít přizpůsobené své stanovy tak, aby byly v souladu se zákonem o obchodních korporacích. Nová právní úprava se dotkne zhruba 9,5 tisíců bytových družstev, která sdružují více jak půl milionu bytů.

Povinnost změn vychází ze Zákona o obchodních korporacích 90/2012

„Už jen zhruba dva a půl měsíce mají bytová družstva na to, aby dala své stanovy do souladu se Zákonem o obchodních korporacích 90/2012, označovaným právníky jako ZOK.“ Upozorňuje na rychle se krátící čas advokátka Mgr. Bohdana Hejduková z odborného portálu www.pravnigramotnost.cz. A podle průzkumu provedeného agenturou Ad Notam je patrné, že o této povinnosti nemá řada menších bytových družstev ani nejmenší tušení!

Na co si dát pozor

Nejzazší termín změny stanov je zákonem stanoven na 30. 6. 2014. Ale pozor! Tímto krokem to rozhodně nekončí. Přizpůsobené nebo nové stanovy sestavené dle platné legislativy je zároveň nutné doručit v řádném termínu také do sbírky listin, protože pokud tak družstva neučiní, úprava stanov neproběhla řádně. Bytová družstva, která tak neučiní, vyzve příslušný soud k nápravě a stanoví jim k tomu i příslušný termín. Jestliže by ani poté družstvo nesplnilo své povinnosti stanovené zákonem, soud by takové družstvo zrušil a nařídil by jeho likvidaci.

Pozor na chyby, zaplatíte je sami!

Každé bytové družstvo by mělo prostudovat své stanovy a najít části, které jsou v rozporu se Zákonem o obchodních korporacích. „Lhůta na provedení tak zásadních změn je již nyní velmi krátká a rychle se zkracuje.“ Varuje Bohdana Hejduková a dodává, že se ve své praxi často setkává s tím, že si bytová družstva za pár stokorun kupují z různých zdrojů takzvané „vzory nových stanov“ a pokouší se je sami upravit tak, aby byly v souladu s novou právní úpravou.

„Na stůl se nám občas dostávají opravdu veliké kuriozity, které nejenže nedávají žádný právní smysl, ale navíc mohou bytovým družstvům v budoucnu způsobit hodně problémů. Lidé si vůbec neuvědomují, že tímto krokem na sebe berou obrovskou zodpovědnost,“ varuje advokátka Mgr. Bohdana Hejduková a dodává, že stanovy jsou pro družstva jakousi vnitřní ústavou, nejdůležitějším předpisem, který v případě nekvalitního zpracování může způsobit velkou řadu problémů. Vzhledem k snadné dostupnosti různých vzorů se však stává, že členové družstva význam tohoto dokumentu snadno podcení a nevěnují mu patřičnou pozornost. A následné komplikace na sebe obvykle nenechají dlouho čekat.

Autor: Redakce Okolobytu.cz