Čekáte na dotace?

O tom, že stále velký počet bytových domů naléhavě potřebuje opravu či kompletní rekonstrukci, není pochyb. Jedním z hlavních důvodů, proč se akce odkládají, je nevyřešená otázka financování. Tady máme dobrou zprávu – podle posledních informací je s velkou pravděpodobností jisté, že v průběhu roku 2015 budeme moci s některou z forem podpory rekonstrukcí bytových domů počítat, ať již ze strany státu, nebo z evropských fondů. Co vše ale vstupuje do hry?

Snížené náklady na energie – úspory pro nás i podmínka legislativy

„V tuto chvíli bych ale rozhodně varoval před velkým optimismem. Nejprve je nutné vyčkat na formu a podmínky, které budou nastaveny,“ upozorňuje Ing. Petr Stejskal, ředitel obecně prospěšné společnosti Dům plný úspor a pokračuje: „Pokud není váš dům v perfektním stavu, nebo potřebujete snížit náklady na spotřebu energií, je ale nyní nejvyšší čas začít o tom přemýšlet. Nezbytnost řešení navíc vyplývá i z legislativní povinnosti k úsporám emisí a CO2. Celoevropský důraz je kladen i na efektivní vytápění, kde jsou opatření směřována ke snižování energetické náročnosti, regulaci a měření.“

Profesionální posouzení stavu domu ukáže i nejvhodnější ře­šení

Podle zkušeností Poradenského centra Dům plný úspor je skutečně nejvyšší čas začít s přípravnými kroky. Základem musí být profesionální posouzení aktuálního stavu domu, návrh opatření a jejich cena. Od toho se odvíjí vyhodnocení, co a jak se vyplatí. Například bude-li dům potřebovat nová okna, je při současném nastavení dotačních programů zbytečné se o tyto finance ucházet a čekání na příchod dotací je jen ztráta času.

Nedostaňte se do časové pasti

V dalším kroku je nutné seznámit se záměry členskou základnu a znát její postoj. Bude v našem domě reálné rekonstrukci odhlasovat?

Časová tíseň vás může rychle dostat do nevýhodné situace. „Setkali jsme se s mnoha domy, kde nestihli využít Zelená úsporám jenom proto, že nebyli schopni se včas dohodnout a odhlasovat. Musíme si uvědomit, že jen odhlasování rekonstrukce běžně trvá řadu měsíců, a to je jen jedna část nezbytných příprav.“

Být připraven na možnosti roku 2015 tedy znamená neprodleně začít s členskou základnou intenzivně jednat.

Autor: Redakce Okolobytu.cz