Čím urychlíme ekonomickou návratnost zateplení obvodových stěn?

Jistě budete souhlasit – na kvalitě a kompletnosti zateplení se určitě nevyplatí šetřit. Dalším, neméně známým pravidlem je, že se nám vložené prostředky vrátí v podobě úspor energií. Co všechno ale můžeme udělat pro to, abychom se z nižších plateb za energie mohli těšit co nejdříve?

Co návratnost vložených investic ovlivňuje?

 1. Čím horší jsou tepelně technické vlastnosti stávajících konstrukcí (součinitel prostupu tepla U stávající obvodové konstrukce), návratnost bude rychlejší.
 2. Čím menší jsou náklady na provedené zateplení (složitost fasády, zvolená materiálová skladba systému, cena lešení a práce, upřednostnění více prací současně).
 3. Čím delší je životnost zvolené technologie pro zateplování.
 4. Čím menší jsou provozní či udržovací náklady na provoz technologie zateplení.
 5. Pokud finance (půjčka) vložené do zateplování jsou co nejméně zatíženy úroky.
 6. Čím dražší je cena energií na vytápění.
 7. Čím rychleji rostou ceny energií.

Tip pro vás: Při dostatku finančních prostředků je ekonomické zahrnout více procesů (zateplení, oprava lodžií či balkonů, výměna oken,…) do jedné akce. Náklady na zařízení staveniště, lešení a pod. se uhradí pouze jednou, což v konečném důsledku znamená zlevnění jednotlivých prací. Snížené náklady na vytápění tady vlastně financují i další opravy. Hodnota domu i jednotlivých bytů přitom výrazně vzroste.

Jak můžeme ovlivnit skutečnou spotřebu tepla na vytápění?

 • Způsobem vytápění – volba zdroje tepla a topného média a jeho regulace.
 • Prostupem tepla netransparentní částí obvodového pláště (obvodovou stěnou).
 • Prostupem tepla výplněmi otvorů (okna, dveře).
 • Infiltrací spárami výplní + ztráty větráním či otevíráním výplní otvorů.
 • Poměrem plochy výplní otvorů a zdiva.
 • Existencí zádveří (tepelných filtrů).
 • Tvarem objektu.
 • Orientací výplní otvorů ke světovým stranám.
 • Zvoleným systémem zateplení, tloušťkou použitého izolantu.

Zdroj: společnost Rockwool

Autor: Redakce Okolobytu.cz