Co můžeme očekávat od nového ročníku Energetické ligy

Vždy, když se rok s rokem sejde, všichni začínáme bilancovat. Pojďme si tedy říci, co můžeme čekat od loňského počasí, legislativních pohybů a chování společnosti. To vše totiž má vliv na letošní ročník Energetické ligy. Prozatím se musíme spokojit se zpracování výsledků vždy za předchozí rok, a tak to zůstane do té doby, než začneme spotřebu energií měřit a vyúčtovávat on-line, ale to ještě nějaký ten rok potrvá.

Řekněme si tedy nejprve pár slov o tom, co je jisté, a potom i něco tom, co velmi pravděpodobně můžeme očekávat.

Klimatická náročnost roku 2015

Naprosto jistá a exaktně spočítaná je klimatická náročnost loňského roku. Jak jsme si řekli v předchozím článku, každý předseda SVJ by měl každoročně porovnat svou měrnou spotřebu tepla s klimatickou náročností.

Tabulka průběhu topných sezón 2013–2015 – denostupně – stanice Praha-Libuš (Ing. Rybka)


leden

únor

březen

duben

květen

červen

září

říjen

listopad

prosinec

Celkem rok

změna oproti předchozímu roku

2013

603

538

576

238

146

0

110

252

417

519

3 398

2014

542

433

328

176

127

0

41

197

363

496

2 702

−20 %

2015

512

500

409

264

83

0

87

289

335

395

2 874

6 %

V uvedené tabulce je uvedena klimatická náročnost posledních tří kalendářních roků. Pro nás je nejdůležitější poslední sloupec (žlutě vyznačené hodnoty), který nám udává vždy rozdíl oproti předchozímu roku.

Z tabulky je zřejmé, že rozdíl oproti předchozímu roku byl 6 %, tedy rok 2015 byl oproti roku 2014 klimaticky náročnější, tedy chladnější. Stejně jako v předchozím článku upozorňuji na to, že pro potřeby vytápění pro nás nemají význam prázdninové měsíce, kdy panovala tropická horka, a proto se ve sdělovacích prostředcích můžeme dočíst o extrémně teplém roku. Jak vidíme zdání je ošidné a je třeba si vždy vzít k ruce exaktní výsledky.

Snad není třeba uvádět, že v jiných krajích může mít klimatická náročnost vyjádřena denostupni jiný průběh, ale protože Energetické ligy se účastní zejména pražská SVJ, je tento ukazatel dostačující.

Povinné měření a rozúčtování

Již utichl humbuk, který vznikl novými předpisy, které ukládaly povinně do konce loňského roku nainstalovat měření a dle jeho výsledků následně teplo rozúčtovávat. Nemá cenu se k tomu vracet, ale v tuto chvíli je třeba to vzít jako fakt.

Při hodnocení loňského ročníku jsme viděli razantní snížení spotřeby tepla (podstatně vyšší než snížení klimatické náročnosti) u více než 5 % domů. Potvrdí-li se náš předpoklad, že to bylo způsobeno zavedením povinného měření a rozúčtování, dle náměrů, potom podobný trend můžeme očekávat ještě v tomto roce, protože každý objekt si instaloval měření v jiném měsíci.

Klimatická náročnost 2016

Energetická liga ročníku 2016 bude zpracovávat hodnoty 2015, ale určitě nás zajímá, co nás čeká tento rok.

Dle tn.nova.cz vydala britská meteorologická organizace Met Office předpověď na rok 2016 a domnívá se, že nás zřejmě čeká vůbec nejteplejší rok v historii. V článku je uvedeno, že roky 2014, 2015 a 2016 budou tři teplotně rekordní roky za sebou.

Všichni musíme přiznat, že začátek roku tomu nasvědčuje (průměrná teplota v únoru je přes 4 °C nad průměrem), ale do konce roku je přece jen daleko. Proto buďme k takovýmto prognózám obezřetni a mějme na paměti, že i předchozí rok 2015, který je považován za rekordní, byl pro naše účely vytápění o 6 % klimaticky náročnější než předchozí.

Autor: Dušan Balaja, I.RTN