Co nás zajímá? Především nové stanovy a ukončení nájmu

Aktuální průřez nejvíce diskutovanými tématy z oblasti bytových družstev a SVJ představil červnový konzultační den ministerstva pro místní rozvoj, který již tradičně proběhl v Praze. Přítomní zástupci laické i odborné veřejnosti se zajímali například o to, jak je to s nutností schválit nové stanovy. Řešila se také další ustanovení nového občanského zákoníku, například způsob, jakým se zvyšuje nájemné nebo výpověď z bytu.

Co nás zajímá? Především nové stanovy a ukončení nájmu

Jak je to s novými stanovami?

Od právníků ministerstva pro místní rozvoj se účastníci konzultačního dne dozvěděli, že zatímco družstva by tak podle nového zákona o obchodních korporacích měla učinit do konce června 2014, společenství vlastníků jednotek na to mají tři roky a do té doby mohou používat stávající stanovy s tím, že v případě nejasností platí nový občanský zákoník. Řadu důležitých informací na téma stanov bytových družstev naleznete na Portálu o bydlení.

Náhradní bydlení už se neposkytuje

Novela občanského zákoníku přinesla změny i v oblasti nájemného či výpovědi z bytu. Velký ohlas například vzbudila informace, že nájemník služebního bytu se v něm může zdržovat ještě dva roky po ukončení pracovního poměru, ačkoli firma už byt potřebuje pro nového zaměstnance. Může se však pokusit o dohodu s nájemníkem, případně mu pomoci sehnat náhradní bydlení – obecně však platí, že podle nového občanského zákoníku už se bytová náhrada neposkytuje.

JESSICA stále nabízí k čerpání několik set milionů korun

Pokud jde o program JESSICA, který se zaměřuje na rozvoj znevýhodněných městských zón, zaznělo například to, že v pilotní fázi projektu je k dispozici ještě několik set milionů korun. Vybrané lokality, pro něž je pomoc určena, si mohou s nízkým úrokem půjčit jeden až padesát milionů korun a za ně opravit stávající domy nebo vybudovat nové bydlení. Pokud potřebujete bližší informace, můžete své dotazy zaslat na mailovou adresu info@portalobydleni.cz.

Zdroj: Portál o bydlení

Autor: Redakce Okolobytu.cz