Co přinesly Konzultační dny Ministerstva pro místní rozvoj? Zeptali jsme se za vás.

Ministerstvo pro místní rozvoj pokračuje v pořádání bezplatných Konzultačních dnů zaměřených na metodicko – poradenskou činnost. Cílí v nich především na obce jako vlastníky bytového fondu, městské a krajské úřady, další organizace a orgány a občany. Jaká nejaktuálnější témata se řešila? A jak celkově Konzultační dny probíhaly? Na to nám odpověděli pan Bc. Petr Fulín ze Státního fondu rozvoje bydlení a paní Ing. Veronika Vároši z odboru komunikace Ministerstva pro místní rozvoj.

Z Vaší oblasti programu podpory bydlení SFRB – jaké informace byly důležité?

Z prezentovaných programů Státního fondu rozvoje bydlení jsme považovali za důležité účastníkům sdělit novelizaci nařízení vlády č. 468/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, které vstoupilo v platnost 8.8.2014 a více se přizpůsobilo žadatelům a jejich potřebám. Nově jsou zařazeny uznatelné náklady na výměnu původního balkonu za lodžie, zřízení nového balkonu nebo lodžie, výstavbu nové kotelny pro potřeby bytového domu. Pro žadatele, kteří mají vyčerpaný limit de minimis, lze využít notifikovaný režim, který kryje 75 % rozhodných nákladů. Z programu JESSICA, který je pilotně testován v městech s IPRM zónou (města, která mají stanovený integrovaný plán rozvoje měst) jsme účastníky informovali o zvýšeném zájmu o finanční prostředky, které jsou podobně jako v programu Panel 2013+ určeny na rekonstrukci a modernizaci bytových domů. Z alokované částky 550 mil. Kč je již vyčerpáno přes 300 mil. Kč a dle předběžných předpokladů bude celá alokace vyčerpaná v půlce roku 2015, tedy ještě dřív než je nutné finanční prostředky vyčerpat, tedy do 31. 12. 2015.

Které z prezentovaných témat budilo největší pozornost?

Nedá se říci, že by budilo pozornost, ale po skončení prezentace programů SFRB a MMR, měli účastníci individuální dotazy k programu SFRB Panel 2013+ a k programu MMR Podpora výstavby podporovaných bytů. Mezi nejčastější dotazy z řad návštěvníků patřila povinnost instalovat měřiče tepla a také změna stanov SVJ dle nového občanského zákoníku.

Kolik bylo návštěvníků?

Odhadem bych řekl 50–60 návštěvníků. V předchozích dvou KD v letošním roce byl počet zúčastněných velmi podobný, takže se jedná o průměr.

Jaká byla skladba účastniků? Byli mezi nimi i zástupci BD a SVJ?

Převážně zástupci BD a SVJ, ve zbytku majitelé bytů (pronajímatelé), zástupci obcí a měst a samotní nájemníci.

K jakému tématu směřovalo nejvíce dotazů? Konzultačních dnů se účastníte pravidelně a můžete tedy i srovnávat. Jak byste diskusi obecně hodnotili?

Na KD MMR směřuje vždy nejvíce dotazů na zástupce právního oddělení bytové politiky MMR, kdy zástupci či jednotlivci z BD a SVJ pokládají své individuální dotazy. Na podzimním KD 7. 10. 2014 v diskuzi zaznělo nejvíce dotazů k zákonu o službách a k povinnosti instalovat měřice nebo rozdělovače topných nákladů od 1. 1. 2015 vycházející ze zákona č. 318/2012 Sb., který má v gesci Ministerstvo průmyslu a obchodu. Diskuzi bych ohodnotil velmi kladně. Dotazy byly pokládány srozumitelně a bylo vidět, že tazatelé se o problém v dané oblasti zajímají a měli o různých právních předpisech velký přehled. Další dotazy, které na KD MMR se týkaly stanov dle NOZ, jak řešit výpověď z nájmu pro neplacení nebo rozúčtování tepla.

Vyplynula z tohoto Konzultačního dne nějaké důležité téma, na které se více zaměříte?

Velké množství dotazů směřovalo na zástupce právního oddělení bytové politiky MMR, zvláště pak k povinnostem instalace měřičů nebo rozdělovačů topných nákladů od 1. 1. 2015. Na toto téma bychom se chtěli více zaměřit a připravit na Portál o bydlení článek, který by zástupcům BD a SVJ uměl pomoci, jak v této věci postupovat.

Autor: Redakce Okolobytu.cz