Co všechno musíte pro pojišťovnu hned na místě zjistit, když uklouznete na neudržovaném chodníku?

Co všechno musíte pro pojišťovnu hned na místě zjistit, když uklouznete na neudržovaném chodníku?

Foto: 123rf.com

Nástrahy zimy a neudržovaný chodník si pro nás umí nachystat nejednu nepříjemnou situaci. Stačí velmi málo a navzdory naší opatrnosti na neudržovaném chodníku uklouzneme a upadneme. Máme co dělat, abychom se opět postavili na nohy, zjišťujeme, co nás bolí a jak dopadlo naše oblečení. Pokud ale chceme využít pojištění, z místa nespěchejte. Máte hned teď před sebou několik úkolů.

Budeme uplatňovat náhradu škody na zdraví?

Pokud po pádu vstaneme, oklepeme ze sebe sníh a není důvod předpokládat, že budeme věc oznamovat pojišťovně, můžeme pokračovat v cestě. Jestli to ale vypadá, že se náš pád neobejde bez následků a v úvahu by připadalo pojistné plnění, musíme hned na místě zjistit informace, které po nás pojišťovna bude vyžadovat. Zpětně to bývá problém, někdy to již ani není možné.

Co bude pojišťovna chtít vědět

Jestli nám to zdravotní stav umožňuje, měli bychom se pokusit co nejobjektivněji zdokumentovat vznik a průběh škodné události. Případně požádejte kolemjdoucí.

Základními informacemi jsou přesné místo, datum a čas našeho úrazu. Zaznamenejte si kontakty na svědky.

Buďte konkrétní a uveďte i detaily

Dále pojišťovna bude vyžadovat přesný a detailní popis okolností vzniku škodné události. Nestačí věty typu „….všechny chodníky byly neuklizené, tak jsem upadl….“ Pojišťovna bude chtít popis podstatně detailnější. Například: upřesnit: sníh – jaká intenzita sněžení, jaká vrstva, zakryl nějaké nerovnosti povrchu, zakryl zmrazky ledu apod. Led byl plošně ojedinělý nebo souvislý? Byl důvodem vašeho pádu výtluk na chodníku? Jaké měl půdorysné a hloubkové rozměry, tvar, ostrost hran, materiál povrchu apod.?

Velmi dobrá je fotodokumentace místa vzniku škodné události - stačí i fotoaparátem v mobilu.

Jak prokázat výši vzniklé škody na zdraví?

 • Posudkem o bolestném (od data platnosti nového Občanského zákoníku bude muset poškozený místo tohoto dokumentu předložit lékařskou zprávu s přesným popisem diagnózy a průběhu léčení)
 • Posudkem o ztížení společenského (od data platnosti nového Občanského zákoníku bude muset poškozený místo tohoto dokumentu předložit lékařské zprávy o probíhající rehabilitaci, trvalých následcích atd.) uplatnění
 • Potvrzením o ztrátě na výdělku
 • Doložením výdajů v hotovosti, které související s léčením (jízdné do zdravotnických zařízení; doplatky za medikamenty a léčebné prostředky; regulační poplatky apod.)

U koho budeme uplatňovat škodu?

Náhradu škody na zdraví budeme požadovat vůči vlastníkovi pozemní komunikace. Nejčastěji to jsou obce či kraje. Některé chodníky ale také mohou být ve vlastnictví soukromých osob, případně se nacházejí na pozemku bytového družstva, či SVJ. Nárok na náhradu škody na zdraví doložíme požadovanými důkazy (psali jsme o nich v předchozím odstavci). Dokládat budeme jak okolnosti vzniku škodné události, tak rozsahu vzniklé škody na zdraví.

Kdy máme na odškodné za úraz nárok?

 • Závada ve sjízdnosti/schůdnosti podstatně a výrazně vybočuje z aktuálního stavu pozemní komunikace
 • Závada ve sjízdnosti/schůdnosti je pro uživatele pozemní komunikace nepředpokládatelná
 • Závada ve sjízdnosti/schůdnosti je pro vlastníka komunikace odstranitelná běžnou údržbou
 • Poškozený svůj pohyb (jízdu/chůzi) plně obezřetně přizpůsobil aktuálnímu stavu pozemní komunikace a aktuálním povětrnostním podmínkám
 • Vlastník komunikace neprokázal, že nebylo v jeho objektivních mezích závadu ve sjízdnosti/schůdnosti odstranit/zmírnit/upozornit na ni
 • Nejedná se o tzv. vymezenou neudržovanou pozemní komunikaci, ani o účelovou komunikaci
 • Není dáno výlučné spoluzavinění na straně poškozeného

Autor: Redakce Okolobytu.cz