Čtyři problémy s teplou vodou, které doma nejčastěji řešíme

Čtyři problémy s teplou vodou, které doma nejčastěji řešíme

Pravděpodobně bychom nenašli mnoho domácností, kde ani jedenkrát denně nepoužijí teplou vodu. Jak je nám příjemná si většinou uvědomíme až v okamžiku letní odstávky. Ale i v průběhu roku se můžeme potkat s řadou situací, které se nám nelíbí. Některé můžeme vyřešit, jiné alespoň pochopit.

Máte pocit, že je teplá málo teplá?

Jakou teplotu má teplá voda mít? Pojďme nahlédnout do legislativy. Pravidla pro dodávku teplé vody pro konečné spotřebitele určuje vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 194/2007 Sb. Podle § 4 odst. 1 vyhlášky je teplá voda dodávána celoročně tak, aby měla na výtoku u spotřebitele teplotu 45 st. C až 60 st. C, s výjimkou možnosti krátkodobého poklesu v době odběrných špiček spotřeby v zúčtovací jednotce. Podle § 4 odst. 2 vyhlášky je dodávka teplé vody uskutečňována denně v době od 6.00 do 22.00 hod. Vyhláška se vztahuje na vlastníka budovy, který by měl stanovenou teplotu teplé vody zajistit na výtoku u spotřebitele v dané denní době.

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 194/2007 Sb. je prováděcím právním předpisem k zákonu č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů. Podle § 13a zákona o hospodaření energií kontroluje dodržování tohoto zákona Státní energetická inspekce.

Proč mají sousedi vodu teplejší?

Také se vám to stalo? Bydlíte v posledním patře a voda teče málo teplá a je nutné ji dlouho odtáčet. Je to ztráta času, vody a peněz. „Tento problém je poměrně častý. Důvodů přitom může být několik, ten nejpravděpodobnější je špatná nebo žádná regulace teplé vody,“ vysvětluje Daniel Nový ze společnosti ista Česká republika.

S nedostatečnou teplotou vody souvisí i druhá, také častá situace: V domě nám neustále teče méně teplá voda, než sousedům, kteří bydlí o tři vchody dále. „V tomto případě je to téměř s jistotou špatná nebo žádná regulace teplé vody. V obou případech bych doporučoval pozvat zástupce odborné firmy, která se regulací zabývá.“

Kdy bychom se mohli obávat Legionelly?

Legionella pneumophilla je bakterie způsobující horečnatá onemocnění a onemocnění podobné zápalu plic. Množí se ve vlhkém prostředí při teplotách 20–45 °C. Pro svůj růst potřebuje také dostatek živin. Právě proto se jí daří v rozvodech teplé vody a v klimatizacích. Prevencí je hlavně vysoká čistota všech ohřívacích zařízení a dostatečně vysoká nebo naopak u studené vody nízká teplota vody. Legionářská nemoc může být i životu nebezpečná, léčí se podáním antibiotik.

Co nás zajímá u rozúčtování?

Dotazy ohledně spotřeby vody se, až na výjimky, všechny vměstnají do několika týdnů jarních měsíců, kdy dostáváme roční vyúčtování. Nejčastěji se jedná o reklamace vysoké spotřeby. V tomto případě si lze nechat provést kontrolu měření bytového vodoměru certifikovanou zkušebnou, nebo reklamovat patní vodoměr u dodavatele vody.

A jak je to s účty za teplou vodu v případě, že máte spotřebu nulovou, nebo dokonce jste odpojeni? Tady s námitkami nepochodíte.„Vzhledem k tomu, že pro dům byla služba centrální dodávky teplé vody projektovaná jako součást celku, 30 % základní složky je nutné uhradit v každém případě. Stejně tak to platí i v případě spotřeby tepla,“ upozorňuje Daniel Nový.

Vlastníci bytových domů také často upozorňují na rozdíly mezi hodnotami, naměřenými patními a domovními vodoměry. Náměry vodoměrů nikdy nemohou dát v součtu hodnotu na patním měřidle. První důvod – odečet patního a domovních vodoměrů probíhá v jiném termínu

Druhým, nejčastějším důvodem jsou rozdílné metrologické třídy přesnosti bytového a patního vodoměru. Patní vodoměr je přesnější (zachycuje i kapající kohoutky), bytový není tak přesný. Za přípustné se považuje rozdíl do 15 % náměru.

Autor: Redakce Okolobytu.cz