Daň z nemovitosti: na poslední chvíli

Zakoupili či zdědili jste v loňském roce nemovitost? A víte, že musíte do konce ledna podat přiznání k dani z nemovitosti? Přinášíme shrnutí nejdůležitější informací, které byste měli před znát.

Čeká-li vás letos podávání přiznání k dani z nemovitosti poprvé, může vás zaskočit množství informací, které je na toto téma na internetu k dispozici. Nabízíme vám proto základní údaje o dani z nemovitosti spolu s množstvím odkazů, jež vás v případě potřeby přivedou k podrobnostem. Nakonec zjistíte, že daňového přiznání je netřeba se bát.

Základní informace

Rozhodným datem pro povinnost platit daň z nemovitosti je 1. leden 2014, udáváte proto informace o stavu, ve kterém nemovitost byla 1. ledna 2014. Jako jediná daň se daň z nemovitosti platí „dopředu“, tedy v lednu 2014 podáváme přiznání a platíme daň na rok 2014.

Přiznání k dani z nemovitosti je povinnen podat každý, kdo v roce 2013 nabyl nemovitost (koupil, zdědil, dostal darem) či na ní provedl úpravy vedoucí ke změne této daně (např. přístavba). Daňové přiznání se nepodává, pokud jej poplatník podal v některých z minulých let; v tom případě mu rovnou přijde pouze složenka.

Povinnost podat daňové přiznání za rok 2014 mají dále například vlastníci pozemků určených k zastavění stavbami, který dosud nepodléhali dani z nemovitosti. Více informací naleznete na stránkách Finanční správy .

Přiznání k dani z nemovitosti je nutné podat do 31. ledna 2014; akceptováno je zpoždění až 5 dnů. V případě společného jmění manželů podává přiznání jen jeden z manželů. Přiznání se podává finančnímu úřadu v krajských městech, v jejichž krajích se nachází nemovitost (v případě pochybností se obraťte na tento článek na serveru mesec.cz ). Daň je splatná 31. května, pokud však přesáhne částku 5 000 Kč, je možné ji rozdělit do dvou stejných splátek, které je nutné uhradit do 31. května a 30. listopadu. Více informací najdete v § 15 Placení daně Zákona o dani z nemovitostí .

Výše daně

U staveb potřebujeme pro výpočet výše daně znát výměru zastavěné plochy.

Vlastníci bytů (kategorie R podle daňového přiznání) nejprve násobí výměru svého bytu koeficientem 1,2 – ta nahrazuje podíly na společných prostorých bytového domu.

Od roku 2014 zákon nově rozeznává spoluvlastnictví pozemku pod bytovým domem. Jestliže mají vlastníci bytů ve smlouvě uvedené spoluvlastnictví na pozemku pod bytovým domem, a tento pozemek přesahuje zastavěnou plochu domu, násobí se výměra bytu koeficientem 1,22. Pokud ovšem pozemek nepřesahuje zastavěnou plochu bytového domu, použije se koeficient 1,20. Příklady použití jednotlivých koeficientů je možné stáhnout ze stránek Finanční správy .

Výměru plochy, resp. upravenou výměru upravenou plochy zmíněné výše, dále násobíme sazbou daně podle typu stavby/pozemku (např. obytný dům 2 Kč/m2, bytová jednotka 2 Kč/m2), sazbou daně podle velikosti obce a místním koeficientem lišícím se podle velikosti obce. Podrobnou tabulku najdete například na serveru penize.cz .

Vlastníci domů s více podlažími navíc nesmí zapomenout, že základní sazby daně za 1 m2 ze zvyšují o 0,75 Kč za kazdé další nadzemní podlaží, které přesahuje dvě třetiny zastavěné plochy.

Jak podat přiznání

Doporučujeme si pro představu vypočítat daň z nemoviosti na některé z on-line dostupných daňových kalkulaček (např. na serveru měšec.cz )

Pro vyplnění daňového přiznání ale budeme potřebovat jednotlivé hodnoty koeficientů. Jak na ně přijdeme?

Finanční správa ČR na Daňovém portálu zpřístupnila vyhledávání koeficientů . Chybí-li Vám některé informace, jako například parcelní číslo, a nemáte k dispozici výpis z katastru nemovitostí, využijte služby Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, který nabízí zdarma on-line nahlížení do katastru nemovitostí .

Nyní už nezbývá nic jiného, než se pustit do vyplňování přiznání.

Zvolíte-li možnost tradičního formuláře, pravděpodobně budete potřebovat Pokyny k vyplnění přiznání k dani z nemovitých věcí .

Formuláře ve formátu pdf je možné stáhnout z různých zdrojů, například ze serveru finance.cz či se svěřit do rukou tabulkového formuláře, který nabízí částečně automatizované doplňování .

My jsme ale využili možnosti elektronického vyplňování na Daňovém portálu . S pomocí jednotlivých nápověd přiznání velmi jednoduše a rychle vyplníte, systém kontroluje Vaše kroky, propočítává částky a upozorňuje Vás na chyby. Poté můžete přiznání poslat pomocí datové schránky, či ho snadno vytisknout a doručit na finanční úřad tradičním způsobem.

Další užitečné odkazy

http://business.center.cz/…nemovitosti/ Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí http://www.mesec.cz/…vitych-veci/ Podrobný portál na serveru měšec.cz o daních z nemovitostí http://www.financnisprava.cz/…ovitych-veci Oficiální stránky Finančí správy

Autor: Redakce Okolobytu.cz