Díky chemickému vyčištění topné soustavy stoupne účinnost radiátoru až o 30 %

Díky chemickému vyčištění topné soustavy stoupne účinnost radiátoru až o 30 %

Existuje řada faktorů, které přispívají ke snížení nákladů na energie. K nejvýraz­nějším způsobům, přinášejícím úspory, patří zateplení. Pro maximální efekt úspor je nutné, aby na ně navazovalo vyregulování otopné soustavy. Dalším, zatím méně známým, ale důležitým krokem, je chemické vyčištění celé topné soustavy, tedy vnitřní části rozvodů tepla.

Chemické čištění je jednou z velmi efek­tivních a úsporných možností, jak ještě více snížit náklady na vytápění. Kdybychom mohli nahlédnout dovnitř radiátoru a rozvodů tepla a vody, byli bychom nemile překvapeni. Ve sle­pých místech a úsecích se sníženou cirkulací vznikají usazeniny ve formě kalů, tvořené organickými kaly, uvolněnými částečkami pevných inkrustů a rzi z potrubí. To působí jako izolant tepelné energie, a proto zabraňuje jejímu prostupování do okolí.

Následkem je pomalé prohřátí radiátorů, vlivem úsad v potrubí snížení průtoku topné vody a dále nedostatečné ochlazení topné vody ve zpáteční větvi, což vyústí v tepelné ztráty v nevytápěných prostorech (sklepy, suterén, ka­nálky v podlaze, podhledy apod.), za něž uži­vatelé musejí platit.

Co chemické čištění přinese?

Podstatou chemického čištění je udržet zařízení pro vytápění v bezvadném stavu a zajistit tak co nejlepší využití tepelné energie, což znamená zaplatit jen tolik energie, kolik skutečně potřebujeme na vytápění konkrétní místnosti. Chcemické čištění spočívá v odstra­nění pevných nánosů z vnitřních stěn radiátoru, které působí jako tepelné izolanty a snižují prostup tepla do okolí a k odstranění usazenin a kalů. Důležité je i vyčištění sedel a kuželek termoregulačních ventilů, kde i sebemenší nános zhoršuje jejich regulační funkce. Výsledek čištění je okamžitý. Vyčištěné radiátory předají teplo až 3× rychleji. Přitom nabízejí o 25–30 % více tepelné energie při stejné teplotě topné vody. Po vyčištění ve většině případů mizí i nepříjemné praskání či „klepání“ v rozvodech nebo ventilech. Celkově dochází ke snížení ztrát tepla, které vznikají v rozvodech topné vody v objektu.

Proč si vybrat DK CHEMO?

Za sedm let působení společnost vyčistila více než 150 000 otopných těles, a to bez jediné závady či netěsnosti po čištění.Je první společností, která dokládá výsledky čištění pomocí termovizních snímků nebo průmyslové sondy. Je jedinou společností, která dokládá výsledky čištění také formou odborných posudků, v nichž jsou zohledněny energetické a finanční úspory. Vždy dodržuje deklarované záruky, které bývají v individuálních případech i delší než 24 měsíců, což stvrzuje se zákazníky smlouvami o dílo. Práce vykonává po celé republice i v průběhu svátků a víkendů, a to bez příplatku.

Autor: Redakce Okolobytu.cz