Díky nové vyhlášce bude rozúčtování nákladů v domech spravedlivější

Díky nové vyhlášce bude rozúčtování nákladů v domech spravedlivější

Foto: 123rf.com

Stanovy společenství vlastníků vyžadují formu veřejné listiny (notářského zápisu) jen při založení společenství schválením stanov podle § 1200 odst. 3 občanského zákoníku. Tento požadavek na formu notářského zápisu se ale nevztahuje na změny stanov společenství vlastníků, vzniklých podle zákona č. 72/1994 Sb. o vlastnictví bytů, pokud to stanovy těchto společenství vlastníků nevyžadují.

Změny z nové vyhlášky

Hlavní změnou nové vyhlášky je především změna poměru základní složky, která činí 30 % až 50 % a zbytek nákladů tvoří spotřební složku. Dále změna v rozdílech v nákladech na vytápění připadající na 1 m² započitatelné podlahové plochy, které nesmí překročit u příjemců služeb spodní hranici 20 % a horní hranici 100 % oproti průměru zúčtovací jednotky v daném zúčtovacím období. Při překročení některé stanovené hranice provede poskytovatel služeb úpravu výpočtové metody způsobem uvedeným ve vyhlášce, ale pouze u těch příjemců služeb, u nichž k překročení došlo. U ostatních příjemců služeb se vychází z náměrů.

Kde vyhlášku najdeme?

Jedná se o prováděcí předpis k zákonu, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty. Vyhláška ruší stávající vyhlášku č. 372/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody mezi konečné spotřebitele.
Vyhláška byla ve Sbírce zákonů vyhlášena pod číslem 269/2015 Sb.

Stanovisko MMR ke změně stanov SVJ v souvislosti s Novým občanským zákoníkem: stáhnout PDF

Autor: Ministerstvo místního rozvoje