Dlužníci v SVJ. ​Už nebudeme muset platit dluhy svých sousedů?

Dlužníci v SVJ. ​Už nebudeme muset platit dluhy svých sousedů?

Foto: 123rf.com

Pro laika to je už na první pohled nesmysl, každý by si přece měl své dluhy hradit sám. Jenže stačí, abyste byli členy společenství vlastníků a už to tak úplně neplatí. Pokud máte v domě některého z dlouhodobých neplatičů, nejspíš brzy zjistíte, že za něj platíte poměrnou část nákladů na správu domu.

Problémy způsobují pozdní podání žaloby na neplatiče

Praxe je v České republice nejčastěji taková, že SVJ obvykle poměrně dlouho otálí s žalobou na neplatiče, ten mezi tím spadne do dluhů a majetek mu zabaví exekutor. Jestliže výbor SVJ nepodal žalobu včas, uspokojí se pohledávky z prodeje majetku dlužníka, tedy obvykle i bytu. Bohužel však často bez toho, aniž by SVJ dostalo dlužnou částku, protože to bez patřičného rozsudku nejde," říká mluvčí portálu pravnigramotnost.cz Kateřina Procházková.

Hraje se o peníze těch nejpotřebnějších

Ve společenství vlastníků je nyní zhruba 1.3 milionu bytů a nejtvrdší je zákon v současné podobě vůči malým SVJ. Dlužná částka se totiž musí rozpočítat mezi ostatní majitele bytů v rámci společenství, aby byly včas a v plné výši pokryté náklady související s provozem domu. Nejohroženější skupinou bývají rodiny s hypotékou, malými dětmi nebo senioři, kteří často nemají velké finanční rezervy na to, aby zaplatili dluhy svých sousedů. Ty se pak mohou výraznou měrou odrazit i na jejich rodinném rozpočtu, nebo je i dostat do nezaviněné dluhové pasti.

Senátní návrh novely

Současnou nespravedlivou situaci komentuje i jeden z předkladatelů novely senátor Petr Šilar, podle kterého je tento návrh zákona klíčový, neboť by zlepšil postavení společenství vlastníků vůči neplatičům. „Na nezodpovědné dlužníky v současnosti bohužel často doplácí právě ostatní vlastníci bytů v rámci daného SVJ, a to zejména v případech, kdy společenství není jediným věřitelem,“ řekl senátor Šilar a dodal, že problém není jen v nežalovaných dlužných částkách, ale také v tom, že v současnosti nejsou dluhy za SVJ přednostní pohledávkou.

„Stačí, aby se SVJ v žalobě opozdilo, což není zase takový problém, protože obvykle náklady na bydlení dlužníci často hradí až do poslední chvíle. Tím se společenství zařadí až na konec dlouhé řady věřitelů, a tím pádem na uspokojení této pohledávky už jednoduše nemusí zbýt žádné peníze.“ vysvětluje advokát Tomáš Chalupa z bezplatného portálu poradnaveritele.cz.

SVJ by dostalo peníze přednostně

„Dle současného znění senátní novely by společenství vlastníků získala přednostní právo na částečné uhrazení pohledávky, a to až do výše 1/4 výtěžku z prodeje bytu nebo jiné jednotky v daném SVJ.“ přibližuje navrhované změny senátor Šilar. Podmínkou je, aby tato pohledávka byla zažalovaná u příslušného soudu. „Tyto pohledávky by pak měly přednost před ostatními a následovaly by hned po nákladech vzniklých státu v řízení“ doplňuje Šilar.

Přednostní plnění do výše čtvrtiny výtěžku z prodeje jednotky by se týkalo také případů, kdy by byl byt prodáván formou dražby, zde by navíc SVJ dostávalo automaticky i dražební vyhlášku. Obdobně by se postupovalo v případě vyhlášení insolvence dlužníka. Vše má nyní v rukou Poslanecká sněmovna a vláda. Senát již tento návrh schválil.

Autor: pravnigramotnost.cz