Energetická liga – zamyšlení nad ukončeným ročníkem 2015

Již nemá cenu psát, o který ročník Energetické ligy se jedná, protože jich bylo tolik, že jejich počítání ztrácí smysl. Důležité je, že soutěž zapustila kořeny a existuje řada SVJ, pro které je toto srovnání důležité. Ze stejného důvodu nebudeme ani obtěžovat s vysvětlováním měrné spotřeby tepla a pravidel Energetické ligy.

Co nám tedy řekl, již ukončený a vyhodnocený, ročník 2015.

  1. že hodnocený rok 2014 byl z hlediska vytápění (ale nejen vytápění) extrémně teplý
  2. že, a to je opravdu obdivuhodné, i v takto extrémně teplých podmínkách, ty objekty, které se starají o úspory tepla, dokázaly snížit spotřebu ještě více, než jim uspořila matička příroda
  3. že se již ustálil počet účastníků Energetické ligy

Jen pro úplnost uvádíme, že pokud hovoříme o spotřebě tepla, tak máme vždy a výhradně na mysli teplo použité k vytápění objektu (a nezabýváme se teplem potřebným k přípravě teplé vody).

Extrémně teplý rok 2014

Možná si někdo řekne, proč se zabývat rokem 2014, když jsme již v roce 2016, pokud přes pochybnosti vydrží a nepřestane číst, uvidí, že to určitě smysl má.

Klimatických podmínek roku 2014 si všímáme proto, že ročník 2015 je sestaven z hodnot, které toho roku vstupují do vyúčtování a to jsou hodnoty za předchozí rok, v tomto případě 2014.

Tabulka průběhu topných sezón 2013-2014 – denostupně - stanice Praha– Libuš (ing. Pavel Rybka)

leden

únor

březen

duben

květen

červen

září

říjen

listopad

prosinec

Celkem rok

2013

603

538

576

238

146

0

110

252

417

519

3 398

2014

542

433

328

176

127

0

41

197

363

496

2 702

změna oproti předchozímu roku

-10%

-19%

-43%

-26%

-13%

0%

-63%

-22%

-13%

-4%

-20%

Z tabulky je zřejmé, že nejenže rok 2014 byl klimaticky o značných 20% méně tepelně náročnější, ale že nižší tepelnou náročnost měl i každý jednotlivý měsíc . To odborníci nepamatují.

A uvedené hodnoty stojí nejen k zamyšlení na poli úspor tepla, ale i k zamyšlení nad vývojem našeho klimatu.

Co z uvedené tabulky plyne pro nás, pro SVJ? Je to jednoduché, všechny domy, jejichž spotřeba tepla na vytápění klesla o více než klimatických 20%, tak těm se ještě podařilo ušetřit. Ty domy, jejichž spotřeba klesla o 20%, těm tedy řídí spotřebu tepla matka příroda, a ty domy, které uspořily méně než 20% tepla, tak buď prováděly nějaké rekonstrukce a řemeslníci jim teplo vyvětrali, nebo na to prostě kašlou.

A právě v nižší spotřebě tepla je ono pověstné čertovo kopýtko. Každý předseda SVJ, který se neúčastní naší soutěže, se podívá na spotřeby a je spokojen, protože jsou nižší než loňský rok. Sice kdesi vzadu v hlavě mu zvoní, že ve sdělovacích prostředcích psali o teplých rocích, ale pod tíhou všedních problémů se tomu již více nevěnuje.

Pozor, i informace ze sdělovacích prostředků mohou být ošidné. Jednak určitě každý z nás zná případ, kdy hromadné prostředky uvedly někdy někde nějakou hámotinu ( i já osobně mohu dokladovat příkladem z naší branže, kdy renomované noviny přinesly zprávu o povinnosti rádiových měřičů a indikátorů tepla, která se naprosto nikde a v ničem nezakládala na pravdě). A jednak je třeba jasně určit, zda porovnáváme to stejné. Takže, porovnávají-li sdělovací prostředky teplé roky, porovnávají je včetně prázdninových měsíců, které pro nás z hlediska spotřeby tepla jsou naprosto irelevantní. Proto je tak důležité denostupňové porovnání.

Dnes máme již v ruce i klimatické výsledky roku 2015, ale ty přineseme v příštím čísle.

Obdivuhodné objekty, které i v extrémně teplé sezóně snížily spotřebu tepla pro vytápění

Jak již bylo řečeno, ty domy, které snížily spotřebu tepla o více než 20%, tak dokázaly v extrémně teplých podmínkách ještě ušetřit a je jasné, že čím nižší měrnou spotřebu tepla objekt vykazuje, tím je těžší snižovat procenticky úsporu tepla, protože základ, z kterého se vychází mají již velice nízký. O to je obdivuhodnější, že např. loňský absolutní vítěz Energetické ligy, objekt Nechvílova 1820-22, Praha Chodov, nejenže stejně jako v předchozích ročnících zvítězil ,ale zvítězil i grandiózně s měrnou spotřebou tepla 20,8 kWh/m2 v roce 2014 a s úsporou 32,9%, což je o 13% nižší spotřeba oproti předchozímu roku po odečtení klimatické náročnosti.

Dále pro ilustraci uvádíme tabulku panelových domů s vysokou úsporou tepla. která byla nad 35%.

ULICE

ČP

PSČ

Město

kWh/m2 2014

kWh/m2 2013

rozdíl 2014-2013

Mrkvičkova

1369-66

163 00

Pha-6 Řepy

63,9

126,9

49,6%

Zárubova

498

142 00

Praha 4

95,5

188,3

49,3%

Bellušova

1801-02

150 00

Praha 5-Stodůlky

48,1

93,5

48,6%

Mrkvičkova

1361-65

163

Pha-6 Řepy

67

129,3

48,2%

Bellušova

1855-57

150 00

Praha 5-Stodůlky

39,6

68,1

41,9%

Prusíkova

2401-06

150 00

Praha 5-Stodůlky

39,6

63,9

38,0%

Hráského

1906-05

148 00

Praha 4-Chodov

46,4

74,8

38,0%

Lamačova

916

150 00

Praha 5-Hlubočepy

51

79,8

36,1%

Petýrkova

1961-63

148 00

Praha 4-Chodov

59,7

93,3

36,0%

Makovského

1335-37

160 00

Praha 6-Řepy

33,7

52,6

35,9%

Jana Růžičky

1154-53

148 00

Praha 4-Kunratice

63,7

99,4

35,9%

Byla to loni opravdu neuvěřitelná žeň. Pro její vysvětlení by bylo třeba exaktně na každém objektu zjistit, jaká opatření byla provedena, ale vzhledem k tomu, že většina uvedených domů nezateplovala, je velmi pravděpodobným vysvětlením instalace měření a následné rozúčtování dle spotřeby, které byly nařízeny legislativou. Tuto myšlenku podporuje i to, že pokud odečteme 20%, které nám v tomto roce darovala matička příroda, tak se dostáváme na úroveň 15-20%, což by tomuto faktu napovídalo. Nedělejme však předčasné závěry, budoucnost teprve ukáže.

Ustálení počtu účastníků

Po letech přibývajícího růstu účastníků se počet soutěžících domů ustálil na hodnotě kolem 400 domů. To není malé číslo, vezmeme-li v úvahu průměrnou velikost domu 30 bytů a 2,3 osoby na domácnost, tak se potom tato soutěž dotýká více než 25 000 bydlících. Ano, to jsou lidé, kteří mají, anebo se snaží mít, náklady za energie trvale pod kontrolou.

Autor: Dušan Balaja, I.RTN