Energetické úspory se zárukou – pro bytové domy

Energetické úspory se zárukou je nový a v České republice ojedinělý produkt Domu plného úspor®, který po stavebních a energetických opatřeních garantuje vlastníkům bytových domů úspory energií. Smyslem projektu Energetické úspory se zárukou není jen samotné provedení revitalizace, ale především společný zájem na dosažení maximálního ekonomického efektu pro investora, kdy navrhujeme v čase garantovaných úspor (až pět let) další vylepšení úsporných opatření nebo opatření zcela nová. Takže spolupráce mezi Domem plným úspor® a vlastníkem domu nekončí realizací díla, ale po dobu dalších pěti let jsme v úzké součinnosti s investorem.

Motivace vzniku Energetických úspor se zárukou

Velmi často se i v současnosti setkáváme s domy, kde po provedení zateplení obálky domu došlo pouze k nízkým nebo dokonce žádným energetickým úsporám. Naší analýzou jsme zjistili, že bylo provedeno pouze zateplení domu, ale už nikdo neřešil, zda je otopná soustava domu schopna na toto zateplení zareagovat a správně zredukovat množství dodávaného tepla do domu. Nebylo provedeno vyregulování otopné soustavy a snížená otopná křivka včetně osazení regulace otopných větví.

Příčinou tohoto problému bylo, že nikdo nepohlížel na dům jako na celek a nikoho kromě obyvatel domu vlastně ani nezajímalo (nikdo za to nezodpovídal), zda se nějakých úspor dosáhne.

Další motivací byl jev, kdy jsme na revitalizovaných domech nalezli další možnosti úspor, o kterých se neuvažovalo. Avšak těmito opatřeními by (v dobrém poměru cena − výkon) došlo k dalším energetickým úsporám. V neposlední řadě jsme zejména při termovizních měřeních bytových domů objevili tepelně technické vady a poruchy, jako tepelné mosty, kondenzace vlhkosti, plísně nebo netěsnost připojovacích spár otvorových výplní.

Společným jmenovatelem těchto jevů bylo to, že k domům nebylo přistupováno komplexně, řešily se pouze dílčí části samostatně a nikdo nezodpovídal za kvalitu a ekonomický výsledek. Právě z těchto důvodů jsme dlouhodobě pracovali na vzniku projektu Energetické úspory se zárukou.

Stavebně energetický manuál

Jelikož energetická zhodnocení, například energetický audit, jsou pro většinu vlastníků domů jen dokumentem o samých vzorcích, v němž se neumí zorientovat, vypracovali jsme nástroj, který uživatelům bytových domů srozumitelnou formou odpoví, jakými způsoby nejvýhodněji ušetřit na výdajích za energie.

Proces Energetické úspory se zárukou začíná vždy vypracováním Stavebně energetického manuálu. Pro vznik tohoto manuálu je potřeba nejdříve shromáždit důležité podklady, jako jsou smlouvy o dodávkách energií, faktury za energie, způsob vyúčtování mezi vlastníky, stavební projektová dokumentace, projektová dokumentace k vytápění, zjištění majetkových vztahů ke zdroji a rozvodům a tak dále.

Po analýze těchto podkladů provede náš tým odborníků podrobný průzkum domu, při kterém se zaměří zejména na stav a kvalitu obalových konstrukcí domu, zdroje tepla a jeho regulace, rozvodů tepla a teplé vody, měření a regulace v bytech. Při tomto průzkumu také zjistí od uživatelů bytů a samosprávy jaké nedostatky kdo pociťuje. Na základě shromážděných podkladů a provedeného průzkumu vyhodnotíme možnosti energetických úspor a vypracujeme pro daný dům na míru to nejvýhodnější řešení. Tento proces pak shrneme ve stavebně energetickém manuálu, kdy vlastníci domu získají podrobné a přehledné informace o tom, v jakém technickém stavu je jejich dům, jaký rozsah stavebních a energetických opatření je potřeba realizovat, jaká bude investiční náročnost a jak je tato investice ekonomicky efektivní včetně vyčíslení výše garantované úspory energií.

Dalším krokem zpravidla bývá, že na shromáždění vlastníků nebo členské schůzi náš odborný tým podrobně seznámí všechny uživatele bytů s výsledky tohoto manuálu a vlastníci domu se mohou zcela objektivně rozhodnout, zda se potřebná energetická opatření na jejich domě zrealizují či nikoli.

Jindřich Niessner, Dům plný úspor® Ing. Ondřej Malý, Ing. Vojtěch Lexa, Energomex, s.r.o.

Kalendář seminářů 2012

10.5. 17.30 Příbram Kulturní dům – přednáškový sál,

Legionářů 400, 261 01 Příbram |

14.5. 17.30 Praha TOP HOTEL Praha, Blažimská 1781/4,

149 00 Praha 4 – Chodov |

16.5. 17.30 Plzeň PRIMAVERA Hotel & Congress centre,

Nepomucká 1058/128, 326 00 Plzeň |

21.5. 17.30 Brno Konferenční sál Kinosál 102,

Výstaviště 1, 647 00 Brno |

23.5. 17.30 Hodonín Restaurační komplex Marina,

Cihlářská 20, Hodonín |

28.5. 17.30 Zlín Interhotel Moskva, Náměstí Práce 2512, Zlín
30.5. 17.30 Praha Kulturní centrum Vltavská, Bubenská

1447/1, 170 00 Praha 7 – Holešovice |

4.6. 17.30 Sokolov PARKHOTEL Sokolov,

Husovy sady 2044, 356 01 Sokolov |

7.6. 17.30 Ústí nad

Labem | Clarion Congress Hotel Ústí nad Labem, Špitálské náměstí 3517 |

11.6. 17.30 Domažlice Městské kulturní středisko Domažlice, nám.Míru 51, 344 01 Domažlice

Autor: Redakce Okolobytu.cz