​I o myčku nádobí se musíme starat. Kde nejčastěji chybujeme?

​I o myčku nádobí se musíme starat. Kde nejčastěji chybujeme?

Foto: Electrolux

Myčku nádobí už dnes vlastní skoro každá domácnost. Nejen, že nám pomáhá s mytím nádobí, také šetří velké množství času, energie a vody. Jak dobře ji ale znáte? Málokdo se o svou myčku nádobí stará tak, jak by bylo potřeba.

Nezapomněli jste vyčistit filtr?

Myčka nádobí nevyžaduje velkou péči, ale přesto se snažte, aby na nádobí nezůstávaly větší kusy jídla. Třeba s kostmi, peckami, zrníčky nebo nedojedenými zbytky si myčka zkrátka neporadí, nečistoty se zachytí ve filtrech a myčka přestane při mytí odvádět optimální výsledky. Pravidelně tedy čistěte filtr propláchnutím, které vám zabere pár minut. Filtr vyjměte, opláchněte pod tekoucí vodou, případně jej očistěte kartáčkem, a poté jej správně usaďte zpět na své místo. Myčku nikdy nezapínejte bez nainstalovaného filtru.

Vaši pomoc potřebují i trysky a ramena

Kvůli usazeným nečistotám a zbytkům jídla se také můžou zablokovat mycí ramena. Spodní rameno vytáhněte, horní vyjměte a důkladně je opláchněte pod tekoucí vodou, pozornost věnujte zejména čistotě trysek, kterými ze sprchovacího ramene vychází voda. Poté je pečlivě vraťte na původní místo.

Sůl myčka potřebuje i s tabletami 3v1

Pravidelně také doplňujte regenerační sůl, určenou pro myčky nádobí. Sůl je nezbytná pro funkci změkčovače vody umístěného ve spodní části spotřebiče a pro zabránění usazování vodního kamene. Nespoléhejte se na složku soli
v tabletách 3v1, kde soli není dostatečné množství, a i při použití tablet pravidelně doplňujte regenerační sůl.

Pravidelně doplňujte leštidlo

Důležité je nastavení úrovně odebírání leštidla, protože leštidlo sníží povrchové napětí vody a bez jeho dávkování na nádobí zůstávají kapky, které jsou (zejména na skleněném nádobí) vidět i po uschnutí. Pokud jsou kapky takto viditelné, je potřeba nastavit dávkování leštidla na vyšší hodnotu.

Používejte pouze prostředky, určené pro myčky

Běžné prostředky na ruční mytí nádobí jsou pro mytí nádobí v myčce naprosto nevhodné, protože zaplní myčku pěnou a vyřadí ji z funkce. Vždy používejte mycí prostředky určené pro myčky. I když máte pocit, že nádobí je příliš zašpiněné, používejte optimální množství mycího prostředku dle doporučení výrobce.

Hlavním postrachem myček je, stejně jako u praček, vodní kámen. Ten se usazuje z tzv. tvrdé vody, která obsahuje větší množství solí a minerálů. Dalším problémem jsou usazeniny z mastnot nebo jiných minerálních látek. Někdy se v myčce objeví žluté skvrny, které jsou způsobeny přítomností železa. Všechny tyto usazeniny jsou snadno odstranitelné díky specializovaným prostředkům pro čištění myček nádobí.

Správně umístěné nádobí má svůj účel

Pro lepší péči o myčku nádobí platí také některá pravidla při skládání nádobí. Abyste nepoškodili těsnění dveří, umisťujte nádobí a další kuchyňské náčiní do myčky ostrými hranami dolů. Kromě poškození myčky samé také hrozí, že se při vytahování nádobí a příborů poraníte.

Vnitřek myčky nádobí je uzpůsoben tak, aby se do něho vešlo co nejvíce nádobí a současně byl i konečný výsledek co nejlepší. Stejný typ nádobí by měl být u sebe, aby některé kusy nebyly zakryty. Do vrchního polohovatelného koše je výhodnější umisťovat zejména sklo a křehčí kusy nádobí, horní rameno je totiž méně agresivní. Špinavé hrnce se naopak vkládají do koše spodního.

Pravidelně spouštějte samočisticí program

Pro důkladné odstranění mastných usazenin je nutné alespoň jednou za dva měsíce myčku vyčistit pomocí speciálního čisticího prostředku na myčky, který navíc odstraní i vodní kámen. Není-li vaše myčka vybavena samočisticím programem pro tyto účely, spusťte naprázdno klasický mycí program na 50 °C. Omyjí se tím také různé, byť nepatrné usazeniny, které by mohly časem způsobit vznik nepříjemného zápachu.

Užitečný tip na závěr

Pro úsporu vody se doporučuje nádobí neoplachovat, protože současné kvalitní myčky si s běžným zašpiněním nádobí poradí i bez něj.

/Zpracováno s využitím informací společnosti Electrolux/
Autor: Redakce Okolobytu.cz