Jak a kolik můžeme ušetřit provozem vlastní domovní kotelny?

Jak a kolik můžeme ušetřit provozem vlastní domovní kotelny?

Má váš bytový dům svou vlastní kotelnu? Řada vlastníků domů, kteří jsou napojeni na centrální zdroj vytápění, by si nepřála nic jiného. Díky vlastnímu zdroji tepla můžete nejlépe ovlivnit množství i cenu tepla, které spotřebujete. To znamená podstatně nižší náklady na vytápění. Pozor! Všechno může být ale jinak! Mnohé se odvíjí od úrovně technologií a celkovém technickém stavu kotelny.

Kdy uvažovat o modernizaci?

Jasným indikátorem pro změnu je nepřijatelná cena, kterou platíme za teplo.

„Jestliže za teplo pro ohřev vody a vytápění z vaší domovní kotelny jsou náklady na jeden GJ nad 500 Kč, je nejvyšší čas začít se zajímat o možnosti, jak náklady snížit. Modernizací kotelny, případně i dalšími úpravami stávající otopné soustavy, můžete náklady snížit zhruba až na 350–400 Kč/GJ,“ říká Jan Hrabák, specialista na oblast vytápění.

Řešení stávajícího stavu bychom měli hledat i v případě, pokud dodávka tepla neodpovídá potřebám obyvatel. Zejména pak z pohledu přetápění či nedotápění bytů to je způsobené zastaralou nebo zcela nefunkční regulací stávající kotelny. Velká část kotelen má stále svého kotelníka, který pravidelně kotelnu ručně zapíná a vypíná, ač se to v dnešní době zdá být k neuvěření. Moderní kotelny se pochopitelně řídí samy s vazbou na aktuální počasí. Dnes je už téměř podmínkou, aby kotelny byly vybaveny on-line dohledovým systémem, prostřednictvím kterého je možné provádět servisní úkony vzdáleně a téměř okamžitě po detekování závady.

Požadavek modernizace je jasným krokem také v domech, kde dlouhodobě zaznamenávají zvýšené servisní náklady, případně kdy je technologie poruchová a odstávky tepla dlouhodobě obtěžují obyvatele domu.

Zásadním důvodem pro urychlený zásah jsou bezpečnostní rizika, vyplývající z provozu kotelny. Jedná se především o požárně-bezpečnostní řešení samotné místnosti kotelny (zejména pak protipožární prostupy, protipožární dveře, klapky atd.), ale také o zabezpečení provozu kotelny. Moderní zabezpečovací systém sleduje pomocí čidel v kotelně, zda nedošlo k úniku zemního plynu či tvorbě kouře. Pokud ano, ihned uzavře přívod plynu do kotelny a kotelnu okamžitě odstaví z provozu. Moderní kotelny jsou také vybaveny interním diagnostickým systémem a díky tomu je možné včas případným poruchám předcházet.

Zastaralé technologie mohou okrádat své majitele

Jak vyplývá z oficiálních statistik, je průměrné stáří plynových zdrojů v České republice 13 let. Odborníci odhadují, že v 90 % domů s vlastní kotelnou je vytápění zajišťováno starými atmosférickými plynovými kotli. Jsou technologicky zastaralé a o úsporném provozu nemůže být ani řeč. Důvodem je nízká účinnost spalování. Zatímco kondenzační kotle dosahují účinnosti přes 100 %, účinnost atmosférického kotle je stěží 70%. Majitelé domovních kotelen si to většinou neuvědomují, staré kotle totiž vyrábí teplo stále a jsou více či méně spolehlivé. Ovšem náklady na výrobu tepla jsou u těchto kotlů v některých případech dokonce vyšší než u domů zásobovaných z centrálního zdroje. Je velká škoda, aby zůstával potenciál vlastního zdroje vytápění takovým způsobem nevyužit," konstatuje Jan Hrabák.

Nové kotle vás překvapí vysokou účinností

Staré atmosférické kotle nemohou moderním, technologicky vyspělým kondenzačním zařízením v žádném ohledu konkurovat. V první řadě nás bude zajímat účinnost, která se u kondenzačních kotlů pohybuje až za hranicí 100 %. Princip spočívá v tom, že kondenzační kotel kromě energie z paliva druhotně využívá i spalinové teplo, ze kterého získává další výhřevné teplo. Moderní kondenzační plynová kotelna by měla být složena z více menších kotlů a opatřena hydraulickou kaskádou. Vyspělá technologie umožňuje jednotlivým kotlům vzájemně komunikovat a nastavovat u každého z nich optimální výkon, což vede k menšímu opotřebení a delší životnosti.

Jak je na tom vaše domovní kotelna?

V první řadě zjistěte, jaký typ kotle máte ve vaší kotelně. Je to starý atmosférický kotel, nebo nový typ kotle s kondenzační technologií? Návod, jak určit typ kotle, najdete na www.modernizace-kotelny.cz. Dále je nutné zvážit, jak tepelné hospodářství ve vašem domě funguje dnes a jaké jsou možnosti případné modernizace. Takovou informaci lze získat například tak, že si necháte vypracovat posouzení vaší stávající kotelny. Toto posouzení teď můžete získat díky unikátnímu know-how společnosti DPU ENERGY zdarma. Stačí o ní požádat na www.dpuenergy.cz nebo na bezplatné lince 800 821 831. Po zpracování údajů z vaší kotelny, dostanete do rukou energetickou studii, ze které vyplývá, jestli je konkrétně pro váš dům výhodné kotelnu modernizovat a uvažovat například ještě o solárním systému nebo tepelném čerpadle na ohřev teplé vody. V době, kdy se připravují dotace na technologie vytápění může být taková studie správným krokem k významným úsporám s rychlou návratností.

Samozřejmá podmínka – ekvitermní regulace

Součástí systému energeticky úsporné domovní kotelny musí být ekvitermní regulace. To znamená, že je intenzita vytápění upravována podle aktuální venkovní teploty.

S ekvitermní regulací se můžeme poměrně běžně setkat i v mnoha stávajících kotelnách. Problémem však je, že většinou byly instalovány dodatečně. Protože nejsou originální součástí kotelny, často ani neumí vzájemně komunikovat. „Samotná správně nastavená ekvitermní regulace přitom umí ušetřit dalších až 15 % spotřeby tepla v domě,“ upozorňuje Jan Hrabák.Autor: Dominika Bučková