Jak je to s hlasováním na shromáždění BD?

Jak je to s hlasováním na shromáždění BD?

Foto: 123rf.com

Víte, že shromáždění bytových družstev můžete rozdělit do dílčích členských schůzí? Jak postupovat, aby nebyly výsledky schůze napadnutelné? Kdy využijete shromáždění delegátů? Nejen tato témata zmíníme v dnešním článku o správném hlasování na shromáždění bytových družstev.

Pozor na chybějící hlas

Členská schůze bytového družstva je schopna se usnášet, pokud je přítomna většina všech členů majících většinu všech hlasů, nevyžaduje-li ZOK nebo stanovy účast členů majících vyšší počet hlasů. Bytová družstva v této souvislosti čelí podobnému problému jako SVJ. Zejména jde o přísnou podmínku zákona, který ke schválení nových stanov podle převládajícího výkladu vyžaduje souhlas 100 % všech členů družstva. Pokud by nějaký hlas chyběl, mohly by být nově přijaté stanovy zpochybněny.

Člen se zúčastňuje členské schůze osobně nebo v zastoupení. To zde není tak problematické jako u SVJ.

Shromáždění delegátů nebo dělení na menší skupiny

Dále ZOK umožňuje bytovému družstvu ve stanovách výslovně umožnit rozhodování per rollam, podobně jako u SVJ. Velká bytová družstva pak určitě ocení oproti původní právní úpravě podrobnou úpravu takzvaných dílčích členských schůzí. V zásadě jde o to, že se členové družstva podle klíče určeného ve stanovách rozdělí do několika skupin, které schůzují postupně (maximálně v rozmezí 40 dní). Vejdou se tak do menších sálů a celé jednání je rychlejší. Alternativou pro družstva s více než 200 členy pak může být ještě takzvané shromáždění delegátů. Členové vlastně volí malý parlament, na který převádí svá rozhodovací a hlasovací práva. Delegáti pak rozhodují jejich jménem.

Zaujalo vás téma?

Tématu a problematice ohledně shromáždění BD se společně s Dostupnyadvokat.cz budeme věnovat v novém iRádci, který právě připravujeme.

Autor: Dostupnyadvokat.cz