Jak je to s hlasováním na shromáždění SVJ?

Jak je to s hlasováním na shromáždění SVJ?

Foto: 123rf.com

Svolat schůzi, zvolit orgány a vše správně odhlasovat. Na první pohled možná snadný postup. Mnoho statutárních zástupců ale zažilo pravý opak. Máte i vy stále některé nejasnosti, jak správně postupovat? Vyvarujte se chybám. Jinak hrozí, že někdo může výsledky schůze napadnout dokonce až u soudu.

Čím větší byt, tím více hlasů

Podle nového občanského zákoníku je shromáždění způsobilé usnášet se za přítomnosti vlastníků jednotek, kteří mají většinu všech hlasů. Vlastníci jednotek mají standardně různou váhu hlasu v závislosti na podílu na společných prostorách domu (tedy podlahové ploše bytu). Tedy čím větší byt, tím více hlasů (ale i více nákladů).

Pozor na dvě výjimky

K přijetí rozhodnutí se ze zákona vyžaduje souhlas prosté většiny hlasů přítomných vlastníků. To má dvě výjimky.

První souvisí se stanovami společenství. K jejich schválení při založení společenství vlastníků je třeba ze zákona souhlasu vlastníků všech jednotek. Nabízí se tedy otázka, zda i k jejich změně je nutná tato nesmírně přísná většina, nebo zda postačí prostá většina přítomných, případně kvalifikovaná většina určená stanovami. Většina odborníků se příkladní k tomu, že nikoliv. Je totiž zřejmé, že požadavek stoprocentní většiny by v řadě společenství vlastníků jakoukoliv změnu stanov naprosto zablokoval.

Druhá výjimka pak může vycházet ze stanov. Ty mohou požadovat kvalifikovanou většinu k jakémukoliv rozhodnutí (například 60 % ze všech či tři pětiny přítomných). Příliš to však nelze doporučit, neboť tím hrozí zablokování společenství do budoucna.

Zaujalo vás téma?

Tématu a problematice ohledně shromáždění SVJ se společně s Dostupnyadvokat.cz věnujeme v iRádci, který vyšel v měsíci září.

Autor: Dostupnyadvokat.cz