Jak lépe bydlet?

Přemýšlíte o rekonstrukci bytu? Současná podoba bytu již nevyhovuje, ale stěhování je příliš radikální změnou? K rekonstrukci bytu můžete přistoupit z praktických nebo estetických důvodů.

Pokud jste si již rozhodli pro rekonstrukci bytu, tak často přichází na řadu otázka, jakým způsobem své představy o ideálním bydlení, zaplatíte. Rekonstrukce části i celého bytu je finančně náročná, proto mnoho z nás řeší tuto investici půjčkou.

Původní stav bytu často určí celkový směr rekonstrukce. Při rekonstrukci bytu musíte dodržet všechna zákonem stanovená nařízení. Zároveň byste měli myslet i na ostatní obyvatele domu a v neposlední řadě zjistit případná omezení rekonstrukce od vlastníka domu.

Dalším krokem již je samotná rekonstrukce. Především u vícepodlažních domů je důležitá statika, kterou nesmíte rekonstrukcí narušit, proto jsou některé stěny bytu nedotknutelné. Nosné příčky lze vyčíst z projektové dokumentace domu. Ta by měla být uložena u vlastníka objektu nebo u správce. S těmito informacemi bychom se měli seznámit pokud možno co nejdříve. Každý netypický postup se rekonstrukci zpravidla výrazně prodraží. Pokud jsou příčky nosné, o možných úpravách, bourání, posunutí a podobně musí rozhodnout statik. Ten ve svém posudku vychází nejen z typové řady domu, ale také z jeho momentálního stavu. Roli hraje i výška domu ve vztahu k podlaží, na kterém se budou úpravy provádět. Pokud statik nebude mít v rámci svého posudku námitky, můžete ve schváleném rozsahu zasahovat i do nosných stěn. Bourání či zvětšování průchozího otvoru v nosných stěnách je zejména v panelových domech finančně hodně nákladné – podle velikosti otvoru se pohybuje v řádech desítek tisíc korun.

V rámci rekonstrukce zpravidla chceme získat více prostoru. Obytný prostor se dnes většinou řeší co největší otevřeností a propojením kuchyně s obytnou částí. Výsledkem je až překvapivé zvětšení prostoru a podstatně snazší komunikace v této části bytu. V některých případech je možné prostor ještě dále otevřít a propojit s předsíní. Uzavřena zůstávají pouze privátní místa – WC a koupelna, ložnice a dětský pokoj. U cihlových domů, kde bývá více možností pro výraznější změny vnitřního řešení, ještě přemýšlíme o šatně, případně hledáme místo pro pracovnu.

Celková rekonstrukce bytu či jeho větší části, většinou se jedná o koupelnu a kuchyň, je mnohem náročnější časově i finančně. Zde jsou třeba především stavební úpravy. V těchto případech často přichází na řadu kompromis mezi cenou a vlastními představami. Ideální pochopitelně je, když nám rozpočet dovolí, abychom u stavebních úprav i u vybavení nemuseli ze svých požadavků slevovat. I v tomto případě ale můžete uvažovat o půjčce či nákupu na splátky.

V případě, že chcete byt upravit spíše esteticky, tak se připravte na nákup zařizovacích předmětů. Pro tyto situace je vhodné své záměry konzultovat s architektem nebo designérem interiérů. Současně je ale také dobré zvážit, zda by v rámci kompletní obměny vybavení interiéru, nebylo vhodné provést některé drobnější stavební úpravy. Při těchto řešeních můžeme očekávat nižší částku za stavební práce, vyšší výdaje za vybavení. Zde máte možnost koupit některé součásti vybavení na splátky.

Autor: Redakce Okolobytu.cz