Jak nám s bydlením pomůže stát? Díl IV: Program Výstavba nájemních domů

Chcete realizovat výstavbu nových nájemních domů? Chcete rekonstruovat nebytové prostory na nájemní byty, nebo přestavit velké byty na malometrážní? SFRB vám s tímto záměrem pomůže díky programu Výstavby nájemních domů. Jako u všech programů, které Státní fond rozvoje bydlení poskytuje, i tento program zaručuje fixovaný úrok po celou dobu splácení.

Výstavba – realizujte svůj podnikatelský záměr s podporou od SFRB

V rámci programu Výstavba je podpora poskytována formou nízkoúročeného úvěru na výstavbu nájemních bytů ve výši až 70 % rozhodných výdajů na stavbu. Úroková sazba je stanovena od 2 % p. a. v případě výstavby bytů sociálních včetně bytů pro seniory a od 3,5 % p. a., po celou dobu splatnosti úvěru, pro výstavbu bytů pro budoucí nájemníky bez jakéhokoliv vymezení. Splatnost může být sjednána až na 30 let.

Jaké jsou podmínky?

Vázací lhůta pro dodržení podmínek užívání bytu po kolaudaci je stanovena na 10 let. Příjemcem podpory může být investor jak z veřejnoprávní oblasti, nezisková organizace nebo soukromý investor. Kompletní informace o Programu Výstavby, včetně dokumentů ke stažení naleznete zde.

Kompletní informace na www.sfrb.cz

Další díly:

Autor: Redakce Okolobytu.cz