Jak ušetřit za energii s Pražskou plynárenskou?

Na trhu s energiemi vrcholí boj o zákazníky a ti jsou prakticky denně vystaveni nepřebernému množství různých nabídek. Posoudit, co je však pro potřeby konkrétního odběratele skutečně výhodné, je stále obtížnější. Rozhodně je třeba posuzovat nabídku vždy komplexně a v celé šíři a neřídit se pouze dle jednoho atributu, kterým zpravidla bývá jen porovnání základních ceníkových cen energie.

Porovnávat pouze cenu může být zavádějící

Porovnávání pouze základních ceníkových cen energie samo o sobě o celkové výhodnosti nabídky může vypovídat jen poměrně málo. Dodavatelé energií totiž zpravidla nabízejí různá cenová zvýhodnění a někteří z nich i služby a bonusy, s jejichž využitím lze značně odlehčit rodinnému a zároveň rozpočtu SVJ. Pražská plynárenská nabízí pro SVJ individuální ceny a služby, díky kterým mohou ušetřit ročně nemalé finanční prostředky. Obdobnou nabídku mohou využít rovněž jednotlivé domácnosti patřící pod dané SVJ.

Zaměřit se na rozsah doplňkových služeb a produktů se vyplatí

Velmi důležitou a nedílnou součástí hodnocení míry výhodnosti nabídky dodavatele energie by však, kromě ceny energie, měl být i rozsah dalších doplňkových služeb a produktů. Proč je to tak důležité? Málokdo si totiž uvědomuje, že jejich správným využitím lze mnohdy ušetřit více, než u samotné ceny energie. Jako příklad se nabízí nepříjemnost, která dříve nebo později potká každého odběratele zemního plynu. Jedná se o poruchu plynového spotřebiče, která kromě problémů spojených se zajištěním opravy znamená dále až několikatisícové výdaje. Zákazníci Pražské plynárenské však mohou využít službu POMOC 24, jejímž prostřednictvím jim firma zajistí, při splnění určitých podmínek, opravu zdarma nebo se svou finanční spoluúčastí. Rozhodně se tedy vyplatí sledovat a hodnotit nabídky dodavatelů energií vždy komplexně a vše zvážit z více úhlů pohledu. Rozhodující totiž není jen samotná cena energie, ale stejnou měrou také další služby, bonusy a zvýhodnění, které svým zákazníkům jednotliví dodavatelé poskytují nebo naopak neposkytují.

Nevýhody starých přístrojů

Řada domácností podceňuje výměnu starého průtokového ohřívače a zbytečně tak platí vysoké účty za spotřebu plynu v nespolehlivém zařízení. Přičteme-li ještě nedostatečnou údržbu, je důrazné varování více než na místě. Mezi hlavní nevýhody starých přístrojů patřila špatná regulace teploty vody. Dnes už něco podobného nehrozí, protože jsou současné přístroje vybaveny elektronickými čidly teploty. Moderní technologie také umožňují snížit spotřebu plynu až o 25 %. Pokrok je patrný zejména na bezpečnostních prvcích, jako například pojistka plamene, detekční čidlo na únik plynu a spalin nebo pojistka proti přehřátí. Přesto nepodceňujte pravidelné servisní prohlídky.

Výhody odběru energií od Pražské plynárenské:

  • úspora pro SVJ, bytová družstva, byty, kotelny, chodby
  • nabídka individuální ceny
  • kvalitní zákaznický servis
  • profesionální přístup
  • POMOC 24
  • věrnostní program – slevy, výhody
  • stabilní a tradiční společnost

Autor: Redakce Okolobytu.cz