Jak vyřešit problémy s dvouplášťovou střechou?

Jak vyřešit problémy s dvouplášťovou střechou?

Plochá střecha bytového domu znamená pro mnoho družstev a SVJ nekončící problémy. Řešení chátrající dvouplášťové střechy domu jim nabízí řada firem. Zpravidla se jedná o demontáž horního pláště nebo změnu celé konstrukční koncepce střechy. Přitom existuje podstatně levnější a rychlejší řešení.

Chlad i přehřívání bytů, nedostatečné odvětrání i degradace konstrukce střechy

Nevýhody tohoto typu střešního pláště u stávajících panelových objektů spočívají zejména v nedostatečně dimenzované tepelné izolaci, která má za následek nejen větší spotřebu tepla na vytápění, ale i přehřívání podstřešních bytů v letních měsících. Obvyklá je také špatná funkce odvětrávání v případě malých nebo ucpaných atikových odvětrávacích otvorů.

Nedostatečná parotěsnost spodních konstrukcí s nedostatečnou izolací způsobuje velké množství vodního kondenzátu. Ve vrchních pláštích, které jsou obvykle tvořeny asfaltovými pásy v mnoha vrstvách, se udržuje skrytá vlhkost, způsobující opakované poruchy hydroizolační funkce pláště. Jinými slovy horní dřevěný záklop hnije a postupně degraduje celá konstrukce.

Chtějte řešení, které zaručí dlouhodobý efekt

Řešit situaci novou hydroizolací a nátěrem je plýtvání penězi, protože mezi zásadní a hlavní požadavky by mělo patřit zateplení střechy. Jinak se situace s odstupem času bude opakovat. Jsou firmy, které tuto situaci řeší návrhem na totální rozebrání horního záklopu a vytvoření jednopláště, což je velký, drahý a zároveň zbytečný zásah. Navíc by při takovém řešení přišly vniveč stávající hydroizolace a původní skladba střechy. Pokud se na místě kontrolní sondou zjistí, že horní dřevěný záklop je v pořádku, pak je jeho rozebrání zcela neodůvodnitelné. Existuje mnohem jednodušší, levnější, rychlejší a účinnější řešení.

Řešením je doplnění izolace do prostoru střechy


Řešení uvedených problémů je u tohoto typu střech proveditelné metodou doplnění izolace do stávajícího prostoru střechy. Tím zároveň dochází i k nápravě problému s nedostatečnou tepelnou izolací. Optimálním řešením je celulózová foukaná izolace. Technologie zafoukávání garantuje vyplnění i těch nejmenších škvír a zákoutí. Eliminují se tepelné mosty. Dalšími přednostmi jsou velmi dobrá tepelná akumulace (tj. dobře zadrží teplo), která dosahuje až dvojnásobku ostatních běžných izolantů, přírodní charakter izolantu, schopnost rychlého vyrovnání vlhkosti i šetrný přístup k životnímu prostředí.

Velmi důležitou vlastností je také schopnost absorpce a distribuce vlhkosti vznikající průběžnou činností v domě. Nevadí, kolik vlhkosti do konstrukce vstoupí, protože celulóza jí dokáže postoupit dál do odvětrávané vzduchové mezery. Vlhkost se tedy vždy vypaří a izolace stále funguje bezvadně dál. Součástí návrhu projektu je i vyřešení dostatečného odvětrání mezistřešního prostoru.

Čekáte náročnou akci? Budete příjemně překvapeni

Celulózová foukaná izolace se provádí s minimem stavebních úprav – nutné jsou pouze otvory pro zafoukání. Celá vzduchotechnika, antény a potřebné instalace zůstávají na svém místě. Nic se nemusí vybourávat nebo posunovat. Aplikace zafoukáním je rychlá, v řádu několika hodin, podle rozlehlosti střechy.

Ptejte se, jaké další služby kromě materiálu dostáváte

Jednou z osvědčených materiálů necelulózová foukaná izolace Climatizer Plus z portfolia Compri tuzemské firmy Ciur. Firma všechny druhy izolací nejen prodává, ale i vyrábí. Proto pro své systémy garantuje dlouhou životnost a nadstandardní záruku. Pro bytová družstva a SVJ by také mohla být zajímavá informace, že cena práce je zahrnuta do ceny izolantu. A ta je velmi přijatelná. Aplikační firma dodává řešení na klíč. To znamená návrhem počínaje, přes aplikaci certifikovaným dodavatelem, až po kontrolní měření po aplikaci. Součástí je i bezplatné poradenství na stavbě. Více informací naleznete na www.vseproizolace.cz

Autor: Ing. Miroslav Straka, CIUR a.s. foto: archiv Ciur

Autor: komerční prezentace