Jaké důležité změny přinesl rok 2016 v bydlení?

Jaké důležité změny přinesl rok 2016 v bydlení?

Blížící se konec roku je ideální dobou pro stručnou rekapitulaci změn, které se v letošním roce dotkly bydlení. Na co jsme neměli zapomenout a co je důležité vědět?

Změny v rozúčtování tepla

Od počátku letošního roku je v platnosti nová vyhláška č. 269/2015 Sb. o rozúčtování tepla. „Nově jsou podmínky nastaveny tak, aby byly maximálně spravedlivé vůči těm, kteří své byty vytápějí správně – tedy ani zbytečně nepřetápí, ale ani zcela nezavírají regulační ventily radiátorů. Nebylo dále možné, aby energeticky odpovědně se chovající obyvatelé společného bytového domu dopláceli na několik málo sousedů,“ vysvětluje základní myšlenku ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová. V rozúčtování je nyní základní složka stanovena v rozpětí 30 – 50 % a spotřební složka se tedy může pohybovat v rozmezí 50 – 70 %. Obě složky dohromady vždy musí tvořit 100 %. Vyhláška také upravuje výpočtovou metodu při rozdílech v nákladech na vytápění připadající na 1 m² započitatelné podlahové plochy.

Novinkou je i osazení radiátorů indikátory – kromě vyjmenovaných výjimek, je jejich osazení v bytech povinné. Častým omylem je snaha přepočítávat počet naměřených dílků na peníze. „Odečtená hodnota z IRTN nemá žádný vypovídající údaj v Kč, jde o bezměrné jednotky. Na konečné stanovení ceny za jeden dílek má vliv hlavně celkový náklad za teplo v domě (faktura od dodavatele tepla) a také celkový počet dílků v součtu za celý dům. Na náměry má vliv celoroční průběh povětrnostních podmínek, chování uživatele, poloha místnosti a velikost otopného tělesa. V praxi to znamená, že ten kdo má naměřeno nejméně jednotek (dílků) hradí nejnižší náklady v Kč za službu vytápění na metr čtvereční a naopak,“ vysvětluje Daniel Nový ze společnosti ista ČR.

Na prvním místě neplatiči

V letošním roce se v rámci bydlení nejčastěji opakovaly otázky řešení neplatičů. Dotýkají se všech forem bydlení, velmi častým tématem jsou však zejména pro společenství vlastníků. Důvodem je především obava z nedostatečného příjmu na provoz, případně rekonstrukci domu. Současná právní ochrana neumožňuje efektivní obranu společenství vlastníků a bytovým družstvům proti vlastním neplatičům.

Řešení se věnuje schválená Koncepce bydlení ČR do roku 2020. Konkrétně můžeme zmínit připravovanou novelu občanského zákoníku, kde je zvažováno i znovuzavedení zástavního práva k pohledávkám společenství vlastníků.

Změny by měly přinést i úpravy Insolvenčního zákona. Zde je nezbytné zavést přednostní uspokojení pohledávek vyplývajících z bytového společenství tak, aby byly postaveny na roveň pohledávkám hypotečních bank. Je nutné zajistit, aby se redukce pohledávek při oddlužení netýkala pohledávek SVJ.

Úpravy stanov SVJ

Ačkoliv nový občanský zákoník je v platnosti již od roku 2014, řada důležitých změn probíhala i v letošním roce. Prakticky ve všech SVJ bylo nutné přistoupit k úpravám stanov a doručení rejstříku soudu. Jak upozorňuje advokát Mgr. Ladislav Drha, spolupracující s SVJprávník.cz, tato lhůta uplyne 31. 12. 2016. Za nesplnění může v krajním případě hrozit až zrušení právnické osoby, což by znamenalo likvidaci SVJ.

Častým důvodem úprav stanov byla změna názvu SVJ tak, aby byla v souladu s legislativou. „Pokud SVJ svůj název doposud neupravilo, doporučujeme tak provést v souvislosti se změnou stanov a připojit změnu názvu do návrhu na zápis změn do obchodního rejstříku. SVJ pak ušetří na soudním poplatku částku 2 000 Kč, neboť se platí za návrh jako celek,“ doporučuje právník Jan Eisenreich, spolupracující se www.zmenastanov.cz.

V souvislosti s úpravami stanov byly diskuse vedeny zejména o nutnosti účasti notáře při jejich schvalování. „Podle sjednocujícího rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci ze září letošního roku není pro SVJ, vzniklá před 1. 1. 2014, účast notáře při úpravě stanov vyžadována. Forma notářského zápisu je nezbytná pouze v případě, kdy tuto formu výslovně vyžadují dosavadní stanovy SVJ,“ informuje JUDr. Pavla Schödelbauerová, vedoucí oddělení bytového práva MMR ČR. Vzhledem k blížícímu se konci roku dále upozorňuje na novou úpravu, týkající se účetnictví SVJ, která stanovuje povinnost společenství vlastníků zveřejnit účetní závěrku uložením do sbírky listin v rejstříku společenství vlastníků. Tato povinnost nebyla dosud stanovena.

Autor: Redakce Okolobytu.cz