Jaký je aktuální stav v národních dotačních programech Bytové domy bez bariér 2018 a Dotace na výtahy 2018?

Jaký je aktuální stav v národních dotačních programech Bytové domy bez bariér 2018 a Dotace na výtahy 2018?

Tři měsíce bylo možné podávat žádosti do dotačního programu Bytové domy bez bariér 2018, včetně žádostí o dotace na výtahy. Stejně jako v minulém období se tento národní dotační program opět setkat se značným zájmem vlastníků bytových domů. V současnosti je dotační program již uzavřen. Kolik žádostí má šanci na schválení dotace a kdy budou Bytové domy bez bariér a dotace na výtahy opět otevřeny?

Do kdy budou žádosti o dotaci vyřízeny?

Celkem bylo přijato 201 žádostí, které se nyní vyhodnocují. Celkový objem požadovaných peněz je 242 milionů korun, což je o zhruba 180 milionů větší požadavek, než máme k dispozici. Nejvíce žádostí se týkalo dotace na dostavbu výtahů v bytových domech a na úpravu bezbariérových vstupů. Vlastníci domů by měli konečné rozhodnutí o tom, zda jim byla dotace přiznána obdržet přibližně do konce března,“ pro Okolobytu.cz řekla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

Bude dotační program Bytové domy bez bariér na podzim opět otevřen a s jakými podmínkami?

Komfort bydlení hraje stále větší roli. Výtah v domě a bezbariérový přístup je dnes již považován za standard určité úrovně bytu. Přesto podle dostupných údajů zůstává zhruba polovina obydlených bytových domů se čtyřmi a více nadzemními podlažími stále bez výtahu. Právě pro tyto bytové domy se čtyřmi a více nadzemními podlažími, které nejsou vybaveny výtahem nebo ani bezbariérovým přístupem, je program určen.

Informace o aktuálních národních dotačních programech pro rok 2019 budou zveřejněny zhruba říjnu 2018.

Autor: Daniela Borská