​Jaký je aktuální zájem o čerpání dotací v Nová zelená úsporám a jaké změny přináší letošní nová výzva?

​Jaký je aktuální zájem o čerpání dotací v Nová zelená úsporám a jaké změny přináší letošní nová výzva?

S nástupem nového roku se o slovo opět hlásí dotační program Nová zelená úsporám. Ministerstvo životního prostředí spolu se Státním fondem životního prostředí ČR již na konci loňského roku společně vyhlásili novou kontinuální výzvu v programu Nová zelená úsporám. Žádosti lze podávat od 9.1.2017 až do konce roku 2021 nebo do vyčerpání alokace. Jaký je dosud zájem o čerpání a které novinky NZÚ nyní přináší?

Co nového přináší právě otevřená výzva pro bytové domy?

Stále platí, že o dotace mohou žádat vlastníci bytových domů pouze v Praze. (Ostatní regiony mohou využívat dotace programu IROP).

Nově otevřená výzva (3. výzva u bytových domů) cílí na stavebníky bytových domů, kteří díky dotaci mohou pokrýt 15 % výdajů na výstavbu na jeden projekt. Dodatečnou podporu je možné získat například i na zpracování odborného posudku, zajištění dozorové činnosti a měření průvzdušnosti obálky budovy až do částky 70 000 Kč.

Zcela nové jsou zelené střechy a využívání odpadního tepla

Nově se ve výzvě objevuje dotace na výstavbu zelených střech, která je podporována současně se zateplením stávajícího bytového domu (oblast podpory A). Zelené střechy přispívají k úspoře energie na vytápění a chlazení, a to zejména v období větších výkyvů venkovních teplot, mají příznivý vliv na přirozený koloběh vody, zlepšují mikroklima a omezují prašnost. Podpora je poskytována ve výši až 500 Kč/m2 půdorysné plochy vegetačního souvrství zelené střechy.

V kombinaci s jiným opatřením je nyní možné žádat také o podporu na instalaci zařízení využívajících teplo z odpadní vody. Je na žadateli, zda si zvolí účinnější centrální systém nebo jednodušší decentrální systém spořící energii nutnou na ohřev teplé vody při sprchování. Podpora je poskytována formou fixní dotace ve výši 5 000 Kč na bytovou jednotku vybavenou decentrálním systémem, popř. napojenou na centrální systém.

Výhodnější podmínky pro fotovoltaické systémy

U možnosti využití fotovoltaiky jsou podmínky nově upraveny tak, že již nebrání využití některých typů speciálních fotovoltaických střešních krytin a fasádních systémů. Zjednodušena je také administrace a dostupnost odborných služeb v oblasti návrhu fotovoltaických systémů, nově jsou přijímány také podklady (projekty a energetická hodnocení) zpracované elektro projektanty s oprávněním dle §10 vyhlášky č. 50/1978 Sb.

Dotace i na výstavbu bytových domů

Zcela novou možností je podpora na výstavbu bytových domů s velmi nízkou energetickou náročností. Poskytována je fixní dotace ve výši 1300 Kč/m2 energeticky vztažné plochy ucelené bytové části bytového domu.

Kdo může žádat a jak dlouho vyřízení trvá?

Zásadní změnou jsou oprávnění žadatelé, mezi které nově přibyl také správce svěřenského fondu podle § 1448 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, pokud byl předmětný bytový dům vyčleněn do svěřenského fondu.
Stále platí podmínky rychlejší administrace žádosti - obdobně jako u stávajících výzev i zde platí pravidlo 3 týdnů, kdy žadatel obdrží reakci na jeho podání nejpozději do 3 týdnů.
Kompletní informace k nově vyhlášené 3. výzvě pro bytové domy i novinkám ve stávajících výzvách jsou k dispozici na webových stránkách programu Nová zelená úsporám.

Jaký je zájem o čerpání dotace?

Pro rodinné a bytové domy bylo jen za rok 2016 evidováno 8 046 zájemců o dotaci NZÚ v celkové výši téměř 1,9 miliardy korun. K zájmu o dotace přispěly i loňské úpravy programu, podpora fotovoltaických systémů a především kontinuální možnost požádat o dotaci kdykoliv do roku 2021. Nová zelená úsporám potvrzuje, že jde o jeden z nejefektivnějších národních programů.

„Upravili jsme NZÚ pro větší komfort žadatelů. Každý si tak může naplánovat čerpání peněz z programu podle svých potřeb a finančních možností a dotovaná opatření realizovat i na etapy. Po čerpání jedné dotace si klidně může zažádat o další,“ popisuje výhody kontinuální výzvy ministr životního prostředí Richard Brabec.

Přehled žádostí o podporu NZÚ pro bytové domy


Počet přijatých žádostí

Celková výše požadované podpory (v mil. Kč)

Počet schválených žádostí

Celková výše schválené podpory (v mil. Kč)

Počet vyplacených žádostí

Celková výše vyplacené podpory (v mil. Kč)

1. výzva BD

290

173,6

233

143,9

5

1,8

2. výzva BD

278

227,6

223

175,1

42

29,5

BD celkem

568

401,2

456

319

47

31,3
Autor: Redakce Okolobytu.cz