​Je k rekonstrukci bytu potřeba stavební povolení?

​Je k rekonstrukci bytu potřeba stavební povolení?

Rekonstrukce bytu vždy vyžaduje důkladnou přípravu. Nás sice bude nejvíce zajímat výběr firmy a vybavení, ale s rekonstrukcí jsou spojeny i další kroky, které bychom rozhodně neměli opomenout. Rekonstrukci či přestavbu je nutné realizovat v souladu s legislativnímu předpisy a požadavky stavebního úřadu, případně bytového družstva. Víte, kdy je možné rekonstruovat bez ohlášení či stavebního povolení a kdy už musíte na stavební zákon požádat o povolení?

Rekonstrukce v rámci stavebního zákona

Pojem rekonstrukce ve stavebním zákoně nenajdeme, což ovšem neznamená, že by stavební zákon s rekonstrukcemi nepočítal. Namísto pojmu rekonstrukce je použit pojem stavební úprava, do něhož spadají rekonstrukční práce, které spočívají v modernizaci bytů, rodinných domů, bytových domů i jakýchkoli nebytových jednotkách.

 • Stavební úprava - změna dokončené stavby, při níž se zachovává vnější půdorysné i výškové ohraničení stavby
 • Údržba stavby - práce, jíž se zabezpečuje dobrý stavební stav stavby, aby nedocházelo k jejímu znehodnocení a co nejvíce se prodloužila její uživatelnost.

Při rekonstrukci bytu mohou v podstatě nastat tři situace, které určují, jaké povolení budete potřebovat.

 1. bez stavebního povolení a ohlášení
 2. ohlášení
 3. stavební povolení

Kdy nemusíte na stavební úřad

Stavební povolení ani ohlášení nevyžaduje rekonstrukce spočívající ve stavebních pracích, jimiž se nezasahuje do nosných konstrukcí stavby a nemění se vzhled ani způsob užívání stavby. Typickým příkladem je například malba pokojů, rekonstrukce staré dřevěné podlahy nebo pokládka nové plovoucí podlahy.

Pokud chcete realizovat přestavbu bytu bez povolení a ohlášení, musíte v zásadě dodržet pouze dvě základní podmínky:

 1. Používaný materiál při rekonstrukci musí být stejný, nebo velice podobný hmotnosti původních materiálů.
 2. Musí být zachována původní dispozice bytu a tedy i způsob užívání jednotlivých místností

Stavební úpravy, které nevyžadují stavební povolení a ohlášení, jsou dle stavebního zákona takové:

 • nemění se způsob užívání stavby
 • nezasahuje se do nosných konstrukcí stavby
 • nemění se její vzhled
 • nevyžaduje se posouzení vlivů na životní prostředí
 • není ohrožena požární bezpečnost stavby

Rekonstrukce bytu na ohlášení

Ohlášení stavby je vyžadováno v případě stavebních úprav, u kterých dojde ke změně užívání některých částí stavby. Typickým příkladem je například zvětšení koupelny do prostoru chodby nebo přesunutí WC. Pokud se mění pouze dispozice bytu, například se probourá nenosná zeď mezi obývacím pokojem a kuchyní, nejedná se o změnu stavby a i takovou rekonstrukci lze provést bez stavebního povolení, pouze na ohlášení.

Ohlášení může být vyžadováno také při stavebních úpravách, které jsou realizovány z výrazně těžších materiálů, než byl původní. Pokud dochází k výstavbě z těžších materiálů, bude nutné doložit minimálně statický posudek a základní projektovou dokumentaci. Důležité je, aby nedošlo k zásahu do nosných konstrukcí.

Kdy žádat o stavební povolení?

Stavební povolení je nezbytné v případě, že se změní vzhled budovy - změna uspořádání oken, zvětšení balkonu, rekonstrukce střechy, apod. Žádost o stavební povolení je pak nevyhnutelná, pokud se rekonstrukcí zasahuje do nosných konstrukcí stavby, například pokud dojde k vyříznutí otvoru do nosného panelu.

Také je nutné ohlásit například vybudování nového komína, změnu způsobu vytápění, vybudování různých stavebních otvorů, jelikož všechny tyto stavební úpravy mohou mít vliv na požární bezpečnost stavby.Autor: Redakce Okolobytu.cz