Je vám doma chladno? Zjistili jsme osm nejčastějších důvodů, proč radiátory netopí

Je vám doma chladno? Zjistili jsme osm nejčastějších důvodů, proč radiátory netopí

Foto: 123rf.com

Venku pod nulou a doma chladno. Jak to ale ve skutečnosti je? Je radiátor skutečně studený, málo topí, nebo je nám i při plně puštěném radiátoru v bytě zima? Výsledek je pro nás stejný, ale příčiny budou odlišné. Vydejme se po stopách osmi nejčastějších problémů, kdy radiátory nefungují tak, jak bychom potřebovali.

Nefunguje ventil nebo je rozbitá termostatická hlavice

Důležité je nejprve zjistit, zda radiátor netopí pouze vám, případně pouze v jedné místnosti. V tomto případě bude závada na radiátoru přímo u vás.

Problémovým místem bude buď ventil, nebo termostatická hlavice. Oboje může být již opotřebované a může dojít k závadě, nebo zanesení nečistotami.

Rizikovým obdobím jsou právě dny, kdy výrazně klesne teplota. Pokud jsou některé místnosti v bytě nevytápěné a teprve nyní se rozhodnete topení pustit, může se stát, že hlavice nebo ventil nebudou po dlouhé nečinnosti správně fungovat. „Zkuste nejprve několikrát topení otevřít a zavřít, pokud ani pak do radiátorů nejde teplo, můžete ještě vyzkoušet termostatickou hlavici sejmout a ventilovou kuželku několikrát stlačit. Pokud ani to nepomůže, je nutná výměna,“ doporučuje Daniel Nový, obchodní ředitel společnosti ista Česká republika, s.r.o. Některým problémům s nečistotami lze preventivně zabránit otevřením termoregulačního ventilu v letním období na maximum.

Nedostatečné odvzdušnění

Jestliže radiátory netopí, nebo topí málo v nejvyšší poschodí domu, případě i v předposledním patře, jedná se s největší pravděpodobností o nedostatečné odvzdušnění radiátoru. Problémem též může být vzduchová bublina v otopné soustavě. Řešením je důkladné odvzdušnění radiátorů v nejvyšším patře, třeba i opakovaně s odstupem jednoho, dvou dnů.

Zanesené radiátory a rozvody otopné soustavy

Naplno puštěný radiátor, který málo topí, může mít ještě další příčinu – zanesené rozvody tepla, včetně radiátorů v bytech. Jedná se o častý problém, který ale stále není příliš známý. Řešením je vyčištění rozvodů. Není výjimečné, že se účinnost topení zvýší i o 30 %.

Nedostatečná, nebo zcela chybějící regulace otopné soustavy

Budete-li mít nedostatečně teplé, případně chladné radiátory ve všech bytech pod sebou, tedy v bytech, napojených na jednu stoupačku, pak může být příčina ve špatném vyregulování otopné soustavy domu jako celku. Správně provedená regulace by měla zabraňovat i nedotápění v bytech v posledních patrech.

Neodborné zásahy

Obecně platí, že vnitřní otopná soustava domu by měla být vyprojektována v dostatečné kapacitě a v souladu s příslušnými stavebně technickými předpisy. Tudíž by za normálních okolností neměla nastat situace, že by vytápění z centrálního zdroje nebylo schopné byty vytopit na standardní teplotu.

Přesto i zde může vzniknout problém. Pocit chladu může nastat i při „horkých“ radiátorech a to tehdy nebylo-li otopné těleso dostatečně nadimenzováno na daný prostor (například místnost v bytě). V takových případech většinou jde o neodborné zásahy na vnitřních otopných soustavách ve vlastnictví majitelů bytů. Obvykle se jedná o výměnu nebo odstranění radiátoru v bytě, kdy nedochází k řádnému vyprojektování změn na otopných tělesech a celkovému novému vyregulování otopné soustavy.

Nastavení maximální teploty vytápění

Někdy může být důvodem nedostatečného výkonu radiátorů i nastavení maximální teploty vytápění – například na 23 °C. Stejný problém by za této situace byl u radiátorů ve všech bytech. Vytápíte-li dům vlastním zdrojem (kotelna), bude stačit upravit parametry na vyšší teplotu.

V případě, kdy je dodávka tepla z centrálního zdroje, je teplota otopné vody nastavena již zde. Obecně platí, že dodávané parametry z centrálního zásobování teplem jsou vždy dostačující pro dosažení potřebných teplot pro jednotlivé typy vytápěných místností a to i ve velkých mrazech. Předpokládaným potřebám objektu jsou uzpůsobeny i parametry předávacích stanic.

Porucha dodávky tepla

Při přerušení dodávky tepla je jednoznačným znakem studený radiátor ve všech místnostech a stejně tak jsou na tom i v ostatních bytech. Je-li dům vytápěn vlastním kotlem, je nutné hledat příčinu tam. „Při vytápění plynem jsou v bytových domech kromě CZT nejčastěji využívány kondenzační kotle. Při správně zvoleném typu ve vztahu k požadavkům na odběr tepla jsou vysoce spolehlivé. Z provozních závad se případně může jednat například o poškozené teplotní čidlo, čerpadlo, ventilátor, hořák, řídící jednotka, špatný odvod kondenzátu, či zanesený výměník kotle,“ říká Jakub Rous, specialista na vytápění z Pražské energetiky.

Výhodou jsou kaskádové kotelny, kde v případě poruchy jednoho kotle vytápění automaticky přebírá jiný kotel soustavy a dodávka tepla do domu pokračuje. Nicméně, jedná se o dočasné řešení a je nutné co nejdříve rozbitý kotel opravit nebo nahradit novým.

„Poruchou jednoho z kotlů dojde ke snížení výkonu celé soustavy. Protože kaskádové kotelny využívají akumulační nádobu, neznamená to, že by při výpadku jednoho kotle byly radiálory zcela studené, ale může dojít například k poklesu topné vody o několik stupňů,” uvedl Milan Kubíček ze společnosti Thermona, která se dodávkou kaskádových kotelen zabývá.”Na závadu se díky systému diagnostiky většinou velmi rychle přijde a obyvatelé bytového domu ani nemusí krátkodobou poruchu zaznamenat, protože kotel je možné opravit při zachování provozu.“

Příčinou přerušení dodávky tepla může být též výpadek dodávky plynu.

Studené radiátory při odběru tepla z centrálního zdroje mohou ve výjimečných případech znamenat poruchu přímo v teplárně. Tady nemůžete udělat nic, než počkat na její odstranění. Vzhledem k tomu, že je z jednoho místa teplem zásobován větší úsek bytových domů a výpadek tepla tak postihne stovky, někdy i tisíce obyvatel, můžete se spolehnout, že bude závada řešena v co nejkratším čase.

Vysoké tepelné ztráty domu

Chladno v bytě ale vůbec nemusí souviset s otopnou soustavou. Typickým příkladem může být nezateplený, nebo nedostatečně zateplený dům, případně dům, kde ještě nebyla vyměněna okna. Výsledkem jsou velké tepelné ztráty. Při hlubokých mrazech pak není otopná soustava schopna dodávat takové množství tepla, aby veškeré ztráty vyrovnala. „Při přípravě revitalizace jednoho z panelových domů jsme při venkovní teplotě -10 °C naměřili na vnitřní straně nezateplené štítové stěny pouhých 13 °C. Kromě problémů s vytopením bytu čekají majitele bytu i vysoké výdaje za vytápění. Při takto nízkých teplotách jsou reálným rizikem i plísně,“ varuje specialista na revitalizace Ing. Pavel Zteiskar.

Řešením je profesionální zjištění stavu domu a naplánování rekonstrukce. Kromě jiných výhod bude bydlení v opraveném domě znamenat i nižší náklady na vytápění, které se mohou pohybovat až kolem 50 %.

Při financování rekonstrukce, vedoucí ke snížení energetické náročnosti bydlení, je možné využít dotace z programu Nová zelená úsporám. „Majitelé pražských bytovek mohou dotacemi pokrýt až 30 % způsobilých výdajů na projekt. Velkou výhodou programu je, že o dotace si mohou žádat průběžně, a to až do konce roku 2021. Mají tak dostatek času si své projekty v klidu naplánovat dle svých finančních i časových možností,“ říká ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman. A dodává: „Žádosti podané na již zrealizované projekty proplácíme do devíti týdnů od jejich podání. U žádostí, kde žadatelé realizují opatření až po jejich schválení, Státní fond životního prostředí ČR garantuje proplacení dotace do šesti týdnů od doložení realizace.

Dotace z programu Nová zelená úsporám je ale možné čerpat i na celou řadu dalších opatření, nejen na zateplení a výměnu oken v bytovém domě. S dotací můžete například vyměnit starý kotel na tuhá paliva, nainstalovat solární termické či fotovoltaické systémy nebo rekuperaci. Nově je možné získat dotace i na výstavbu zelených střech, využívání tepla z odpadní vody a také na výstavbu bytových domů v pasivním standardu. Veškeré podrobnosti o programu najdete na webových stránkách www.novazelenausporam.cz, využít můžete i bezplatné infolinky 800 260 500, na které vám odborníci SFŽP ČR poradí jak na to.

Autor: Redakce Okolobytu.cz