Kamerové systémy v bytových domech a ochrana osobních údajů – jak je to s vyslovením souhlasu?

Stanovisko ÚOOÚ ohledně kamerových systémů a ochrany osobních údajů bylo zveřejněno teprve před několika dny, ale již se objevují první dotazy. O odpovědi na několik nejčastěji pokládaných otázek, se kterými se obracíte na redakci Okolobytu.cz, jsme požádali advokáta Ondřeje Preusse z dostupnyadvokat.cz. Otázky jsme upravili pro formu rozhovoru. Mimochodem, s vysvětlujícím výkladem advokáte Preusse jste se mohli již na Okolobytu.cz seznámit v článku: Kamerový systém a ochrana osobních údajů. Jak to vidí právník?

Stanovisko UOOU se v několika větách věnuje i podmínce vyslovení souhlasu Doslova je zde uvedeno: Souhlas musí být přitom poskytnut v každém okamžiku všemi obyvateli domu dotčenými sledováním. Znamená to tedy, že je nutné o souhlasu hlasovat a dosáhnout 100% souhlasu?

Ve stanovisku je to řečeno trochu zavádějícím způsobem. Souhlas obyvatel domu není pro instalaci kamerového systému nezbytně nutný. Statutárnímu orgánu BD, ale i družstva se nicméně vřele doporučuje si takový souhlas od obyvatel opatřit. Předejdou tím řadě problémů a především budou mít doklad o tom, že obyvatele domu řádně informovali. Zabijí se tím takříkajíc dvě mouchy jednou ranou.

Jaká forma projeveni souhlasu je z Vašeho pohledu dostatečná?

Nejlépe je samozřejmě získat souhlas písemný např. rovnou na členské schůzi bytového družstva, kde se rozhoduje o koupi kamerového systému. V této souvislosti upozorňujeme, že zákon o ochraně osobních údajů vyžaduje, aby bylo možné souhlas po celou dobu prokázat. V případě jiné než písemné formy se prokazuje podstatně hůře.

Liší se zde postup pro BD a SVJ?

Neliší. Z pohledu ochrany soukromí a osobních údajů se jedná o totožné povinnosti, ať už na straně BD či SVJ.

Budu-li byt pronajímat, je moje povinnost, jako vlastníka bytu, získat souhlas od nájemce a doložit ho výboru?

Ne, není. Zákon to nevyžaduje, nicméně platí to, co jsem řekl v odpovědi na Vaši první otázku. I v tomto případě je dobré souhlas mít, například tak, že jej nájemníkovi dáte do nájemní smlouvy (v případě BD do podnájemní smlouvy).

Pokud někdo vysloví nesouhlas, to tedy znamená, že kamerový systém instalovat nemůžeme? Případně jak byste navrhoval postupovat, aby se dotyčný neobával možného zneužití záznamu?

Ani vyslovení nesouhlasu neznamená, že by nebylo možné kamerový systém instalovat. Je to ale komplikace navíc. Pokud se skutečně v domě objeví někdo, kdo souhlas dát nechce, doporučujeme s takovou osobou v klidu promluvit a vysvětlit mu všechny benefity kamerového systému. Lze tím předejít řadě nedorozumění a zbytečných potíží. Rovněž doporučujeme přístup k záznamům omezit pro důvěryhodné osoby a ujistit se, že systém splňuje požadavky na bezpečnost přenosu dat.


JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D. z webu Dostupný advokát

Jeho jméno je spojeno s webem Dostupnyadvokat.cz, poskytujícím dostupné on-line právní služby v oblasti práva nemovitostí, poradenství pro SVJ či bytová družstva a další oblasti.
Autor: Redakce Okolobytu.cz