Kamerové systémy v bytových domech a ochrana osobních údajů. Jak to vidí právník?

Kamerové systémy v bytových domech a ochrana osobních údajů. Jak to vidí právník?

Foto: NEXT

Domnívali jste se, že si můžete pověsit na vnější plášť domu průmyslovou kameru jen tak? „Chyba lávky, právně to není vůbec tak jednoduché“, říká Ondřej Preuss z webu dostupnyadvokat.cz, kterého jsme požádali o aktuální komentář nového stanoviska Úřadu pro ochranu osobních údajů, které přináší souhrn povinností pro bytová družstva a SVJ, pokud provozují kamerové systémy umístěné v bytových domech, případně na jejich vnějších pláštích.

Kamerový systém ano, či ne?

Nejprve je nutno posoudit, zda je přítomnost kamer vůbec nutná. Ondřej Preuss z webu dostupnyadvokat.cz radí, aby si obyvatelé daného domu sepsali všechna pro a proti a měli důvodnost existence kamerového systému dobře promyšlenu. Podložené argumenty se mohou hodit v případě, že by někdo nutnost kamerové systému zpochybňoval.

Kamerový systém musíte nahlásit na úřadu!

Pokud se rozhodnete pořídit kamerový systém, musíte se coby jeho provozovatel registrovat u úřadu jako správce osobních údajů. Registraci je možno provést prostřednictvím formuláře, který je dostupný na stránkách uoou.cz. Registraci však musíte udělat ještě před tím, než začnete natáčet, ideálně tedy ještě před instalací kamer. Chybějící registrace je velký problém a je sama o sobě důvodem pro udělení sankce. „Jedná se bohužel o problém, který je velmi rozšířen, protože mnoho BD a SVJ o registrační povinnosti vůbec neví“, upozorňuje dostupný advokát Preuss.

Pozor na to, co kamerami sledujete...

Nastavení kamerového systému a úhel snímání je vždy třeba pečlivě zvážit s ohledem na to, aby co nejméně zasahoval do soukromí těch, které kamera natáčí. V této souvislosti úřad vyjmenovává prostory, kde kamerové systémy vesměs vadit nebudou (vnější plášť budov, sklepy, půdy, garáže, schránky apod.). Kamery by rovněž neměly vadit u vstupních dveří, schodišť a výtahů. Advokát Preuss v této souvislosti zdůrazňuje: “Kamerový systém by neměl natáčet například vstupy do jednotlivých bytů, neboť tím může dojít podle úřadu k zásahu do soukromí těch, kteří takové byty nejen obývají, ale i příležitostně navštěvují.”

Před začátkem natáčení informujte a mějte souhlas obyvatel domu

Nikdy nespouštějte kamerové systémy bez toho, abyste pečlivě informovali všechny, kteří v domě bydlí, o tom, co, proč a jakým způsobem budete natáčet. Vyhnete se tím řadě problémů a předejdete případným stížnostem u úřadu.

Před spuštěním kamerového systému je dobré mít souhlas všech obyvatel domu. Nespoléhejte na většinu, protože ta podle úřadu není dostatečná, zdůrazňuje Ondřej Preuss z dostupnyadvokat.cz. Prakticky to lze vyřešit tak, že na členské schůzi příslušného družstva nebo schůzi společenství vlastníků se všichni, kdo dům obývají, pod souhlas podepíší. Ty, kdo na schůzi nedorazí, obejděte. Souhlas rovněž pravidelně aktualizujte o ty, kteří se přistěhovali nebo odstěhovali.

Do prostor, které sledujete, umístěte tabulku s výstižným upozorněním pro „náhodné kolemjdoucí“ nebo „příležitostné návštěvníky“.

Zabezpečení systému a doba jeho uchovávání

Přenosovou soustavu a záznamové zařízení mějte náležitě zabezpečeno, aby nedošlo k úniku záznamu. Technické řešení zabezpečení konzultujte s dodavatelem technologie. Rovněž přístup k systému zabezpečte heslem a k zařízení umožněte přístup pouze pečlivě vybraným osobám.

Pamatujte, že podle úřadu by doba uchování záznamu neměla být delší než 14 dnů.

Celý text stanoviska naleznete pod tímto odkazem.

„Věříme, že vám výše uvedené informace poslouží k tomu, aby váš kamerový systém fungoval v souladu s platnou legislativou, a vy tak ve vašem BD nebo SVJ nemuseli řešit zbytečné právní komplikace, které by vyústily v pokuty, a to až do výše 5 milionů Kč. V případě dotazů se na nás neváhejte obrátit,“ končí svůj komentář Ondřej Preuss z Dostupnyadvokat.cz.

Zaujalo vás téma?

Již na zítřejší den připravujeme zveřejnění rozhovoru, který zpracováváme na aktuální téma nového stanoviska ÚOOÚ. Na dotazy bude odpovídat Ondřej Preuss z Dostupnyadvokat.cz.

Autor: Dostupnyadvokat.cz