Konzultační den MMR ČR k bytové problematice proběhne 4. února 2014

Ve velkém sále Divadla Image, Pařížská 4, Praha 1, se uskuteční v úterý 4. února 2014 od 10.00 hodin konzultační den Ministerstva pro místní rozvoj k bytové problematice. Předpokládaná doba trvání je do 12.00 hod. Ministerstvo pro místní rozvoj pořádá tyto bezplatné konzultační dny zaměřené na metodicko – poradenskou činnost zejména pro obce jako vlastníky bytového fondu, městské a krajské úřady, další organizace a orgány a občany. Konzultační dny se průřezově týkají problematiky bydlení, správy a provozu bytového fondu včetně nájmu bytů a nebytových prostor, vlastnictví bytů a souvisejících právních otázek.

Program:

  1. Aktuální informace k novému programu pro mladé na opravy a modernizace bytů a rodinných domů – „Úvěr 150“ – Ing. Helena Suchá, zástupce sekce podpor SFRB.
  2. Informace k programu na opravy a modernizace bytových domů – program Panel 2013+ – Ing. Helena Suchá, zástupce sekce podpor SFRB.
  3. Informace k programu JESSICA – program na modernizace a rekonstrukce bytových domů ve vybraných městech – Ing. Petr Gross, projektový manažer programu JESSICA, Komerční banka, a.s.
  4. Aktuální informace k vyhlášené výzvě v rámci programu Podpora bydlení na r. 2014 – Ing. Martin Klouda – zástupce oddělení administrativy národních programů a IOP odboru politiky bydlení MMR.
  5. Nové poznatky k novému občanskému zákoníku, konkrétně ke skončení nájmu bytu – JUDr. Josef Darebný – zástupce právního oddělení odboru politiky bydlení MMR.
  6. Případné odpovědi na právní dotazy – Mgr. Hana Klímová, Mgr. Kvetoslava Janská a JUDr. Josef Darebný, zástupci právního oddělení odboru politiky bydlení MMR.

Účast na těchto konzultačních dnech je bezplatná, není třeba se předem registrovat.

Autor: Redakce Okolobytu.cz