Kterého dodavate internetu vybrat a co byste měli vědět?

Kterého dodavate internetu vybrat a co byste měli vědět?

Foto: 123rf.com

Mezi poskytovateli internetových služeb si dnes můžeme opravdu vybírat. Na druhou stranu to předpokládá, že se budeme umět orientovat mezi nejrůznějšími internetovými tarify a používanými technologiemi. K tomu si navíc ještě musíme umět odpovědět na řadu základních otázek.

Vystačíte si se čtením mailů nebo je internet váš druhý domov?

Pokud si chcete najít nejvýhodnější internetové připojení, vždy se zamyslete nad tím, k čemu ho vlastně budete potřebovat. Kolik času na něm denně trávíte? Chtěli byste kromě internetu využívat i další služby, jako jsou například televize či telefon? Je rozdíl, zda používáte internet pouze pro čtení zpráv a mailů či jste na něj podstatně náročnější.

Ověřte si dostupnost služeb ve vaší lokalitě

Vždy, když hledáte internetového poskytovatele, je dobré si nejprve zjistit, kteří poskytovatelé mají ve vaší lokalitě dostupné služby. Informace o jednotlivých poskytovatelích se často dozvíte z informačních nástěnek ve domě, na internetu nebo od přátel. Nemusíte mít obavy, že lokální poskytovatelé nenabídnou tak kvalitní služby jako celorepublikoví hráči. Právě naopak. Často znají vaši lokalitu mnohem lépe a jsou tak schopni reagovat na potřeby místních obyvatel.

Výhody a nevýhody jednotlivých typů připojení

Pokud bychom se dívali na rozdělení internetových tarifů z hlediska technologií připojení, můžeme je rozdělit do tří základních skupin:

  1. Bezdrátové připojení
  2. Datové připojení (tj. pevný internet)
  3. Mobilní připojení

Bezdrátové připojení má své limity

Bezdrátové připojení, často označováno také jako WiFi připojení, funguje prostřednictvím rádiových spojů. Aby vám internet fungoval co nejlépe, je nutné, aby byl z místa připojení (z vašeho domu či bytu) přímý výhled na anténu poskytovatele. Jakékoliv překážky jakožto stromy či stavby mohou mít vliv na kvalitu přenosu a mohou tak způsobovat „sekání internetu či jeho úplnou nefunkčnost. Bezdrátové připojení také z pravidla nedosahuje takových rychlostí jako připojení po kabelu. Určitou výhodou bezdrátového řešení však zůstává jeho dostupnost v lokalitách, kde zatím neexistuje kabelové vedení.

Pevné připojení – argumenty pro i proti

Pevné připojení není na rozdíl od toho bezdrátového ohroženo počasím či jinými přírodními vlivy. Na druhou stranu, jak už bylo řečeno, je pro jeho poskytování nutné kabelové vedení. Mezi nejrozšířenější technologie drátového připojení patří technologie DSL, konkrétně se jedná o ADSL či VDSL tarify. Připojení většinou využívá telefonního vedení. Důležitým faktorem je tak vzdálenost vedení od telefonní ústředny. Jinak řečeno, čím dále je vedení, tím horší rychlost dostanete. Základním rozdílem mezi ADSL a VDSL tarify je v podstatě jejich rychlost. VDSL tarify nabízejí vyšší rychlosti připojení k internetu a také zásadně vyšší rychlost pro odesílání dat.

Nevýhodou připojení přes kabelové televize je zatím nízké pokrytí

Mezi další varianty kabelového připojení řadíme připojení přes kabelovou televizi (CATV) a optické a ethernetové přípojky. Pro připojení přes CATV není na rozdíl od DSL technologie zapotřebí telefonní linka. Přípojka je realizována koaxiálními rozvody, které umožňují dosahovat vyšších rychlostí v obou směrech. Nevýhodou připojení přes kabelovou televizi je však zatím nízké pokrytí.

Připojení přes optická vlákna přináší rychlosti i dobrou cenu

Připojení přes optická vlákna patří mezi nejvýhodnější a nejspolehlivější připojení vůbec. Na optických kabelech lze dosahovat vysokých rychlostí připojení, a to za často nižší ceny než je tomu u jiných technologií. Nevýhodou tohoto typu připojení je opět jeho dostupnost. Výstavba optických kabelů probíhá spíše v hustě obydlených oblastech, například na městských sídlištích.

Mobilní připojení – největší výhoda je již obsažena v názvu

Co se týká mobilního připojení, jeho výhodou je bezesporu mobilita. Nicméně zasíťování vysokorychlostními sítěmi není ještě natolik rozšířené, aby bylo možné internet využívat kdekoliv. Očekávejte také, že rychlost připojení bude mnohem nižší, než je tomu u bezdrátové či kabelové technologie. Navíc je nutné počítat i s tím, že objem stahovaných dat bude omezený, což u drátové technologie nenastane. Nelze tak zatím brát mobilní připojení jakožto adekvátní náhradu WiFi či drátového připojení.

Rychlost – co všechno v sobě skrývá?

Dalším ukazatelem, který je pro výběr internetového připojení neméně důležitý, je rychlost připojení. Ta spolu s cenou významně ovlivňuje rozhodování uživatele.

Rychlost připojení je uváděna dvěma čísly – downloadem (rychlost stahování dat) a uploadem (rychlost nahrávání dat). Některé společnosti uvádějí pouze rychlost stahování. Avšak rychlost odesílání dát je neméně důležitá, a to zejména pokud často nahráváte data na internet – sdílíte obrázky či videa. Některé společnosti již nabízejí možnost nastavení si rychlosti svého připojení podle aktuální potřeby. Jako první s touto možností přišla pražská společnost Planet A, která prodává své služby pod značkou AIM. Ta umožňuje svým zákazníkům upravit si rychlost stahování a nahrávání dat v rámci pásma, které si zákazník zakoupí. Navíc lze rychlost připojení i krátkodobě navyšovat.

Pozor na datové limity

Při tomto hodnocení nesmíme také zapomenout na další parametry, které mohou ovlivnit rozhodování, a to datový limit (FUP) či agregace. FUP určuje množství dat, které si může uživatel stáhnout za dané období. Pokud uživatel hranici FUPu překročí, „hrozí“ mu snížení rychlosti připojení. Naproti tomu agregace je označení pro sdílení internetové přípojky s dalšími uživateli.

Hodily by se vám i televizní služby? Nabízejí některé zajímavé funkce

Dnes už velká většina poskytovatelů internetu nabízí také televizní služby. Ať už své vlastní řešení nebo s použitím technologie dodavatele. Pokud hledáte poskytovatele internetu, měli byste tedy zvážit, zdali chcete využít i televizní služby. Internetové televize dnes nabízejí divákům širokou programovou skladbu navíc s ojedinělými funkcemi. Mezi ty nejznámější určitě patří UPC, O2 či T-Mobile. Za zmínku určitě také stojí pražská společnost Planet A (poskytující služby pod značkou AIM, která ve spolupráci s brněnskou společností Smart Comp představila v roce 2014 svoji vlastní televizní platformu Kuki).

Všichni tito poskytovatelé umožňují divákům sledovat televizi standardním způsobem tak, jak jsou zvyklí u STA, navíc jim ale umožní sledovaní vysílání zpětně. Neméně zajímavou funkcí je i funkce nahrávání, se kterou můžete nahrát několik hodin pořadů a odložit si tak jejich sledování na později. Oproti ostatním poskytovatelům má televize Kuki i něco navíc. Jako jediná televizní služba umožňuje volbu programové skladby, kdy část televizních kanálů je pevně daná a část si uživatel vybírá sám. Ojedinělou funkcí je také služba Navíc seriály. Jedná se o knihovnu seriálů, filmových sérií, ale i skupiny pořadů, které se uceleně ukládají po řadách do knihovny. Zákazník má tak přímo přístup ke svým oblíbeným filmům i seriálům na jednom místě a nemusí nic složitě vyhledávat. Seriály jsou v knihovně uloženy až půl roku po jejich odvysílání.

Zpracováno s využitím informací společnosti Planet A, a. s., provozovatele sítě AIM

Autor: Redakce Okolobytu.cz