Kudy nám v zimě z bytu utíká nejvíce peněz?

Kudy nám v zimě z bytu utíká nejvíce peněz?

Foto: 123rf.com

Vezměte tisícovku, přeložte ji na polovinu, ještě na polovinu a teď ji rozstříhejte na půlcentimetrové kousky. Tak malé musí být proto, aby vám je už v žádné bance nevyměnili zpět za neporušenou bankovku. Říkáte, že k tomu vás nikdo nedonutí? Ani nemusí. Děláme to dobrovolně. Nechávat si v zimě utíkat z bytu drahocenné teplo je ale opravdu zbytečné plýtvání.

Stačí se projít zimními ulicemi – okna s otevřenými ventilacemi ani nebudete stačit počítat. Za zbytečnými úniky tepla si můžeme představit právě znehodnocené bankovky, které dobrovolně nenávratně ztrácíme. Co je ale na otevřené ventilaci tak špatného? Větrat se přece musí. Ano, ale správně a bez zbytečných ztrát tepla, které ale zaplatíme.

Nevhodně, nebo vůbec

Na jedné straně necháváme celé dny otevřenou ventilaci, na straně druhé větrání omezujeme, abychom ušetřili. Oboje je špatně. Ačkoli stát stanovuje zákonem požadavky na větrání zejména pro pracovní prostředí, školské a veřejné budovy, pro samotné byty a domy takové požadavky chybí. I přesto existují obecná pravidla a doporučení, jejichž dodržování nám může zkvalitnit vnitřní prostředí bytů a domů a ochránit naše zdraví.

U starších domů probíhá větrání nekontrolovatelně a přirozeně – samovolnou infiltrací netěsnostmi oken a dveří. U starých oken je výměna zpravidla větší než je třeba, a nová okna nebo okna kvalitně těsnící naopak požadovanou hodnotu výměny vzduchu tímto způsobem často nezajistí. Řešením je mít těsnící okna a potřebnou výměnu vzduchu zajistit pravidelným otevřením oken. Správně bychom měli větrat průvanem po dobu 2 – 3 minut každé tři hodiny.

Nedostatečné větrání je rizikem pro zdravé ovzduší v domácnosti

Hygienici upozorňují, že lidé zpravidla v zimních měsících větrají méně, než je doporučováno. Pravidelné větrání místností nás, společně s odpovídajícím vytápěním, spolehlivě ochrání před výskytem plísní. Jejich domovem jsou právě byty s nedostatečným větráním a vytápěné na nízkou teplotu. V bytě by relativní vlhkost vzduchu neměla klesnou pod 30 % a přesáhnout 60 %.

Řešení je přitom jednoduché – umět správně větrat. Používání tzv. větračky je neúčinné, neboť dochází spíše k úniku tepla, ale vzduch v místnosti se nestihne dostatečně vyměnit.

Větrat je nutné intenzivně a v pravidelných intervalech

Energeticky efektivní větrání okny znamená vyměnit vydýchaný a znečištěný vnitřní vzduch v co nejkratším možném čase za čerstvý vzduch z venku, a tím pokud možno omezit únik tepla. Po opětovném uzavření oken v zimě se vnitřní vzduch rychle ohřeje od teplých stěn. Vzduch má totiž velmi malou kapacitu. V případě příliš dlouho trvajícího větrání dochází k ochlazení vnitřních povrchů budovy, a následně je nutné znovu tyto konstrukce ohřát, což je další drahá energie navíc.

Autor: Redakce Okolobytu.cz