Máte nejasnosti u tepla a vody? Navštivte seminář

Máte nejasnosti u tepla a vody? Navštivte seminář

Foto: 123rf.com

Ve čtvrtek 5. listopadu se pořádá již 9. cyklus seminářů od společnosti I. RTN. Účastníci budou mít možnost dovědět se informatice k problematice měření, rozúčtování nákladů a úspor u tepla a vody. Na odpolední seminář, začínající v 16 hodin v zasedací místnosti Českého metrologického institutu v ulice Hvožďanská 3 v Praze 4 jsou ještě poslední volná místa.

Úspory i vyúčtování

Semináře se dělí do dvou bloků. V dopoledním, který je v tuto chvíli již obsazen, bude rozebráno téma Měření a rozúčtování nákladů na teplo a vodu. Druhý blok se bude věnovat Úsporám nákladů za teplo a vodu. Na tento blok je možné se dostavit od 15.30 a předpokládaný konec bude v 19.00. Na odpolední blok je možné se ještě přihlásit.

V obou blocích vystoupí Věra Brodecká (legislativa a rozúčtování), Ing. Zdeněk Hynčica (regulace pro zateplení), Ing. Dušan Balaja (moderní měření a rozúčtování ve světle evropských směrnic), Michal Balušík (výměna informací o úspěšných domech Energetické ligy). Všichni odborníci budou k dipozici k další diskusi.

Zdarma pro zákazníky I. RTN

Účast na semináři je podmíněn registrací a poplatkem 200 Kč za jeden z bloků. Vstup zdarma pro jednu osobu mohou využít zákazníci I. RTN. Poplatek je potřeba zaplatit převodem na ČSOB Praha 1, č. ú. 191666162/0300 (variabilbní symbol = IČ nebo rodné číslo). Vložné je možné uhradit i hotově při registraci. Závaznou přihlášku zašlete elektronickou poštou na adresu vera.brodecka@irtn.cz nebo poštou na I. RTN, s. r. o., Hvožďanská 3, 148 01 Praha 4. Při neúčasti přihlášeného se vložné nevrací. Každý účastník semináře obdrží tištěný sborník.

Za pořadatele I. RTN, s. r. o. Věra Brodecká – mobil: 775 577 902, e-mail: vera.brodecka@irtn.cz

Autor: Redakce Okolobytu.cz