Máte plynový ohřívač vody? Pozor na skrytá nebezpečí, která s sebou přináší současné letní teploty

Máte plynový ohřívač vody? Pozor na skrytá nebezpečí, která s sebou přináší současné letní teploty

Foto: 123rf.com

Proč bychom měli právě nyní věnovat našim plynovým spotřebičům mimořádnou pozornost? Díky aktuálním venkovním teplotám právě nyní stoupá až desetinásobně nebezpečí otravy oxidem uhelnatým (CO)! Ta zaujímá 1. místo mezi náhodnými otravami v Evropě a každoročně na ni jen v České republice zemřou desítky osob. Co je nejčastějším důvodem intoxikace a především – jaká opatření nám mohou dát jistotu, že se oxidem uhelnatým také neotrávíme?

Proč je riziko vyšší právě v létě?

Důvodem, který nemůžeme ovlivnit, jsou klimatické podmínky, typické pro letní měsíce. Za nepříznivých povětrnostních a rozptylových podmínek může dojít k zpomalení odtahu spalin či dokonce obrácení komínového tahu. Obecně platí zásada, že čím větší rozdíl teplot, tím lepší komínový tah.

Na počasí ale všechno svádět nemůžeme

Za druhou příčinu si již můžeme sami. Na kontrolu plynových spotřebičů a spalinových a komínových cest nejsme tak důslední, jak bychom měli. Právě díky nedostatečně průchodným spalinovým a komínovým cestám se mohou kouřových spaliny vracet zpět do míst našeho pobytu. Krizovou situaci ještě zhorší špatné odvětrávání místnosti s plynovým spotřebičem.

„Velmi nebezpečné jsou zejména malé nevětrané koupelny vybavené starším typem průtokového ohřívače vody, tzv. karmou. Pokud u ní neprobíhají pravidelné kontroly, může dojít k nahromadění oxidu uhelnatého ve spalinách. Jakmile jsou všechny zplodiny odvedeny komínem, nezpůsobí tento jedovatý plyn katastrofu. V opačném případě však hrozí smrt jako následek otravy nebo výbuch nahromaděných látek,“ komentuje skrytá nebezpečí plynových bojlerů Karel Pacourek z Družstevních závodů Dražice.

Také třetí riziko můžeme velmi snadno vyřešit. Týká se samotného plynového spotřebiče a jeho stavu. Nezapomínáte na pravidelnou kontrolu?

Většina intoxikací je způsobena právě zanedbaným servisem plynového spotřebiče nebo spalinových cest. Moderní zařízení jsou vybavená čidly zpětného tahu (komínovou pojistkou), které v rizikových situacích spotřebič vypnou. Spolehlivým a překvapivě levným ( několik set korun) prostředkem prevence jsou hlásiče (detektory) oxidu uhelnatého, které jednoduše doma umístíme.

Oxid uhelnatý – nenápadný, o to krutější

Hlavní nebezpečí oxidu uhelnatého tkví v jeho záludnosti. Je hořlavý a prudce jedovatý, avšak bez chuti a zápachu. Vzniká nedokonalým spalováním materiálu s obsahem uhlíku – fosilních paliv a biomasy. Jakmile se oxid uhelnatý v místnosti nahromadí, velmi rychle se naváže na krevní barvivo (hemoglobin) a výsledný produkt zabrání kyslíku napojit se na červené krvinky. Nedostatečné okysličení mozku může následně vyvolat celoživotní postižení nebo smrt.

Zopakujme si důležitá pravidla

Na prvním místě je správný výběr a instalace plynového spotřebiče a jeho pravidelná revize a čištění oprávněnými osobami, což by mělo probíhat souběžně s kontrolou spalinových cest.

Dále je nutné zajistit dostatečný přívod vzduchu z venkovního prostředí.

Doporučuje se pořídit si do domácnosti detektor oxidu uhelnatého a nezapomínat na výměnu baterií. Pokud se majiteli plynového spotřebiče podaří za pomoci detektoru zaregistrovat nahromaděný oxid uhelnatý, mezi základní opatření patří okamžité vypojení daného zařízení z provozu, vyvětrání a zavolání servisního technika a kominíka.

Kontrolám je třeba věnovat pozornost nejen v letním horku, ale naopak i v mrazivém zimním počasí, ve kterém se mohou spaliny vracet zpět do bytu inverzí.

Autor: Redakce Okolobytu.cz