Máte správně zateplenou střechu?

Odborníci ze sdružení Energy Consulting v nedávné době kontrolovali několik plochých střech a jejich tepelnou izolaci. V mnoha případech bylo zateplení chybně provedené a jsou v něm takové tepelné mosty, že jeho účinnost je snížena i o 1/3. „Obdobnou zkušenost máme i z tepelných izolací šikmých střech. Nejčastější příčinou těchto problémů je, že tepelná izolace není celistvá, ale mezi tepelně izolačními pásy či deskami jsou různě velké mezery,“ shodují se. Proto doporučují investorům, aby s tímto případným problémem počítali a ochránili se již při psaní smluv. Jaká jsou doporučení pro tepelnou izolaci plochých i šikmých střech?

Na co bychom měli při sepisování smlouvy dát pozor?

Objednatel si ponechá zádržné ve výši 5 % z ceny zakázky po dobu maximálně do dubna následujícího roku a nebo do provedení měření termovizí. Toto zádržné vyplatí dodavateli pokud termovizí nebudou zjištěny problémy s tepelnou izolací, jinak je vyplatí až po odstranění všech závad.

Dodavatel provede tepelnou izolaci bez nadměrných tepelných mostů, zejména v tepelné izolaci nebudou mezery větší než 5×50 mm (měřeno při pohledu na plochu tepelné izolace) na více jak polovinu tloušťky tepelné izolace. Dodavatel souhlasí s tím, že do jednoho roku po předání stavby bude provedena předběžná kontrola termovizí. Dodavatel bude k této kontrole přizván telefonicky minimálně 1 den před prováděním kontroly. Pokud termovizní měření naznačí možné problémy, bude v daném místě provedena sonda a bude odhalena tepelná izolace. Dodavatel v rámci ceny a záruky tato místa (maximálně 3 na plochu 200 m2) zdarma opraví do 1 dne od provedení sondy.

V případě, že po odhalení bude zjištěno, že mezera mezi tepelnou izolací je větší než je stanoveno výše, dodavatel zaplatí provedené termovizní měření a všechna následná měření a provádění sond až do doby, než bude konstatováno, že tepelná izolace nejeví známky problémů. Dále dodavatel do 1 měsíce od provedení sondy, kterou se zjistí problém s tepelnou izolací, opraví všechna místa s porušenou tepelnou izolací. Objednatel si pak na náklady dodavatele objedná další kontrolní měření termovizí. Pokud budou zjištěny nedostatky v provedení tepelné izolace, dodavatel objednateli zaplatí sankční pokutu ve výši X Kč.

Na přiloženém termogramu jsou vyznačeny 2 body, mezi nimiž je rozdíl teplot 3 °C. SP 1: – 0,4 °C SP 2: – 3,4 °C

Zdroj: autorem článku je Ing. Roman Šubrt sdružení Energy Consulting, o.s. www.e-c.czroman@e-c.cz

Autor: Redakce Okolobytu.cz