Měřiče tepla a vyhláška 237/2014 Sb. Máme se od 1.1.2015 bát postihů?

Již za několik dní vstupuje v platnost nová vyhláška 237/2014 Sb. Jedním z velmi citlivých témat, na která se v souvislosti s ní zaměřila většina médií, byly i vysoké pokuty, které hrozí za nesplnění vyhláškou stanovených povinností. Kde je pravda? O vysvětlení jsme požádali Pavla Gebauera, ústředního ředitele Státní energetické inspekce.

Jak je to s finančním postihem?

Prakticky v každém zveřejňovaném článku, dotýkajícím se nové vyhlášky 237/2014 Sb. se objevovala informace o výši finančního postihu v případech, kdy nebude povinnost osadit radiátory měřidly spotřeby tepla k 1. lednu 2015 splněna. A nejednalo se o nízké částky.

Ti, kteří musí radiátory měřidly teprve osadit, se nyní bojí, že novou povinnost v požadovaném termínu nestihnou splnit. Obavy má také řada těch, kteří se nacházejí v nestandardní situaci a neví, jak se k povinnosti postavit, či zda jejich řešení podmínkám vyhlášky vyhovuje. Bude existovat přechodné období shovívavosti k nedostatkům?

Cílem je dosáhnout zlepšení nevyhovující stavu, nikoliv pokuta

„Kontrolní činnost Státní energetická inspekce vyplývá ze zákona. Tedy – vstupuje-li nový zákon nebo jeho prováděcí vyhláška v platnost, současně nabývá účinnosti i kontrolní funkce. Chtěl bych ale uvést na pravou míru přehnané tvrzení o kontrolách, které jsme v souvislosti s novou vyhláškou 237/2014 Sb. zachytili.

Rozhodně to nebude tak, že 2. ledna 2015 naši pracovníci vyrazí do terénu plošně kontrolovat, zda a jakými měřidly jsou osazeny radiátory. V těchto případech provádíme kontroly na základě podání stížnosti – například pokud nejsou obyvatelé domu spokojeni s parametry vytápění. Cílem je v první řadě dosáhnout zlepšení nevyhovujícího stavu. K tomu také směřují naše pokyny. Teprve pokud dochází k dlouhodobému porušování povinností a vlastník nezjedná nápravu, řešíme konkrétní postih formou pokuty,“ informuje Pavel Gebauer, ústřední ředitel Státní energetické inspekce.

Vyhláška nezůstala bez informační podpory

Také na Státní energetické inspekci se v průběhu posledních týdnů setkávají s řadou dotazů na konkrétní řešení. „V případě této vyhlášky není důvod pro jakoukoliv paniku – skutečně se jedná pouze o legislativní doplnění již roky platného zákona o hospodaření energií č. 406/2000 Sb. Mediální bublina, která kolem povinnosti osazení radiátorů poměrovými měřiči tepla vznikla, nemá žádné opodstatnění,“ reaguje na některé zveřejněné články z počátku týdne Pavel Gebauer.

Státní energetická inspekce slouží i jako poradenské centrum. „Je pochopitelné, že žádný zákon nebo vyhláška nemohou postihnout všechny situace, kterých se dotýkají. Proto jsme připraveni být nápomocni v hledání optimálních řešení tak, aby byla v souladu s legislativními podmínkami,“ dodává Pavel Gebauer. Informace poskytují i všechna regionální centra Státní energetické inspekce, je možné se obracet také na Ministerstvo průmyslu a obchodu nebo centra energetického poradenství EKIS.

Autor: Redakce Okolobytu.cz