Na fond oprav v SVJ je důležité pamatovat i při koupi, či prodeji bytu. Jde o vaše peníze!

Na fond oprav v SVJ je důležité pamatovat i při koupi, či prodeji bytu. Jde o vaše peníze!

Ať již byt kupujete či prodáváte, mějte na zřeteli, že obě strany kupní smlouvy by měly mít vzájemně vyrovnané příspěvky, které se hradí SVJ za správu domu. Nově se totiž při převodu bytové jednotky dostává kupující z hlediska povinností a práv vůči SVJ do kůže prodávajícího. Pokud toto nebude bráno na zřetel, podstupují obě strany nemalá rizika.

Příspěvky na správu domu

Tyto příspěvky mohou být následující:

  • Platby za běžný provoz domu, jako je například pojištění domu, osvětlení chodeb, výtahy či svoz odpadu.
  • Platby do takzvaného fondu oprav, což jsou prostředky určené na opravy a rekonstrukci domu

Obzvláště příspěvky do tzv. fondu oprav mohou tvořit velkou část u SVJ, které šetří na větší opravy. Tyto příspěvky mohou být velkou částkou u těch SVJ, které šetří na větší rekonstrukce.

Příspěvky na správu domu mohou mít jak pozitivní bilanci (kdy například prodávající má „naspořeno“ sto tisíc ve fondu oprav), tak i negativní (kdy prodávající dluží SVJ úhrady za tyto příspěvky).

Jaké řešení ochrání obě strany?

Advokát a zakladatel webu Dostupnyadvokat.cz JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D., upozorňuje, že je mimořádně důležité, aby se prodávající i kupující dohodli ohledně vyrovnání příspěvků za správu domu. Nejlepším řešením je vyrovnat příspěvky přímo v kupní smlouvě. Samotné SVJ nebude v tomto případě moc nápomocné, neboť podle nového občanského zákoníku nemá povinnost při prodeji bytu příspěvky vypořádat.

Pozitivní bilance příspěvků – prodávající je ve fondu oprav v plusu a má tam „našetřeno“. To může mít vliv na vyšší kupní cenu za byt. Jestliže prodávající našetřeno ve fondu oprav 200 tisíc, může chtít po kupujícím, aby mu tuto částku nahradil a zvýší tak kupní cenu za byt. Samotné SVJ v tomto příliš nápomocno nebude, protože dle nového občanského zákoníku nemá povinnost příspěvky při prodeji bytu jakkoli vypořádat.Je však důležité, aby si prodávající tuto částku vyřešil s kupujícím, protože SVJ nemá povinnost vrátit peníze, které do fondu oprav odvedl. Znalost pozitivní bilance je tedy důležitá především pro prodávajícího.

Negativní bilance příspěvků – prodávající má dluhy vůči SVJ, kdy dluží za příspěvky do fondu oprav. Zde je důležité, že s převodem bytu přejde dluh na kupujícího. Je tedy v jeho zájmu, aby byly příspěvky vyrovnány v kupní smlouvě. Problémy totiž mohou potkat i prodávajícího. Ten totiž za své dluhy vůči SVJ ručí a pokud kupující dluhy na příspěvcích neuhradí, může je SVJ vyžadovat po prodávajícím. Vědět o negativní bilanci by tedy měly obě strany, ale zajímat by se o ni měl především kupující.

Kupujete byt. Co když prodejce dluží na příspěvcích SVJ?

Tady je jednoduchý postup, jak v případě koupě bytu zabránit tomu, aby na vás přešly dluhy po předchozím majiteli:

1. Určitě si zjistěte, jestli prodávající dluží SVJ na příspěvcích. Můžete požádat prodávajícího, aby mu SVJ vydalo potvrzení o stavu příspěvků – zda dotyčný něco dluží či nikoliv. Nebudete požadovat nic nepřiměřeného, SVJ takové potvrzení prodávajícímu vydat musí. Jestliže si o potvrzení neřeknete, podstupujete tím dobrovolně riziko, že na vás případné dluhy prodávajícího přejdou.

2. Přizpůsobte kupní cenu bytu. Jestli prodávající dluží na příspěvcích, sjednejte s ním snížení kupní ceny bytu. V opačném případě budete muset za prodávajícího dluh uhradit a tím se i zvýší částka, kterou za bytu celkově zaplatíte.

Prodáváte byt. Co dělat, pokud dlužíte na příspěvcích SVJ?

Také pro prodávajícího je velice důležité, aby měl v kupní smlouvě ošetřeno, že dluh vůči SVJ uhradil kupujícímu skrze snížení kupní ceny. Tím bude mít ošetřeno, kdyby chtěl kupující neoprávněně v budoucnu tento nedoplatek vymoci. Takové ustanovení také bude potřebné v případě, kdy SVJ bude v souladu se zákonem po prodávajícím jakožto po ručiteli vymáhat dluh.

Prodáváte byt a máte ve fondu oprav našetřeno?

Pokud byt prodáváte a máte ve fondu oprav našetřenou větší částku, můžete naopak kupní cenu bytu navýšit. Jedná se totiž o prostředky na budoucí zhodnocení bytu.

Autor: Redakce Okolobytu.cz