Nedejte mikroorganismům šanci. Fasádě nesluší!

Nedejte mikroorganismům šanci. Fasádě nesluší!

Fasáda domu je denně namáhána vlivy počasí, střídáním teplot, nárazovými větry, krupobitím a v neposlední řadě také mikroorganismy, jako jsou řasy nebo houby. Co můžeme udělat pro to, aby náš dům zůstal co nejdéle hezký na pohled a bez nežádoucích mikroorganismů?

Které povrchy jsou nejvíce náchylné?

Na povrchu vnější omítky se nám jednak mohou vyskytnout trhliny, jednak již zmíněné nevzhledně vyhlížející černozelené fleky, které jsou často považovány za špínu. Pokud mají mikro­organismy dostatek vlhkosti, mohou se usadit na všech druzích povrchů. Růst těchto nežádoucích nájemníků je podporován takovými oblastmi fasády, které jsou kon­strukč­ně nedostatečně chráněny, a také určitými klimatickými podmínkami (v oblastech s častými mlhami a vysokými srážkami), stejně jako blíz­kostí zásob vlhkosti a nutričních zdrojů, jako jsou lesy, jezera, řeky a zemědělské plochy.

Nejvíce napadenými plochami jsou přirozeně severní fasády, na nichž se vlhkost v průběhu celého dne akumuluje nejdéle. Teplotní rozmezí životaschopnosti řas a plísní je mezi -7 až 30 °C s optimální teplotou okolo 20 °C. Hlavní podmínkou růstu je v našich klimatických podmínkách vlhkost podkladu a poletující biologický materiál z okolí.

Jak odstranit z fasády mikroorganismy?

Fasády napadené mikroorganismy je potřeba očistit tlakovou vodou s maximálním tlakem 200 barů, případně parním čističem. Silné zne­čištění je možné odstranit pomocí vhodného kartáče. Následně je potřeba nechat povrch dostatečně vyschnout. Na očištěný a suchý podklad doporučujeme nanést pomocí malířské štětky sanační přípravek Baumit FungoFluid obsahující algicidní a fungicidní látky. Tím dojde k úplnému nasycení podkladu. Aplikaci se doporučuje provádět mimo dobu přímého slunečního osvitu a za vlhčího počasí, avšak nikoli za deště. Je potřeba zajistit vyschnutí po dobu minimálně 12 hodin. V závislosti na intenzitě napadení lze tento krok zopakovat. Po důkladném vyschnutí se plocha fasády natře ochranným fasádním nátěrem Baumit StarColor se zvýšeným obsahem protiplísňové přísady.

Máte na fasádě trhliny?

Pokud se na fasádě objevují trhliny, doporu­čujeme provést novou výztužnou vrstvu z cementové stěrky Baumit StarContact s vlože­nou sklotextilní síťovinou Baumit StarTex. Po technologické přestávce cca 3 dny (v závislosti na klimatických podmínkách) se provádí základní nátěr přípravkem Baumit UniPrimer a následně se nanáší fasádní omítka. Doporučenými fasád­ními omítkami jsou samočisticí Baumit NanoporTop s aktivní fotokatalýzou nebo silikonová omítka Baumit SilikonTop.

V případě požadavku jemného štukového vzhledu fasády je vhodné poškozenou fasádu přestěrkovat bílou renovační stěrkou Baumit MultiWhite a po vyzrání zafilcovat do finální štukové podoby. Vzhledem k tomu, že tato stěrka obsahuje výztužná vlákna, není potřeba tuto vrstvu vyztužovat sklotextilní síťovinou. Následně lze štukový povrch opatřit fasádním nátěrem Baumit StarColor.

Je potřeba fasádě jenom vrátit původní vzhled?

Jednodušší postup bude v případě, je-li fasáda bez trhlin a mikroorganismů. U pískují­cích a silně nebo nerovnoměrně nasákavých podkladů nebo u starších zateplovacích systémů doporučujeme provést hloubkový penetrační nátěr Baumit MultiPrimer a následně dva nátěry vysoce krycí a odolnou fasádní barvou Baumit StarColor, která obnoví stávající odstín a vrátí fasádě její původní vzhled.

Největší efekt přinese kombinace opatření

Nejspolehlivější a nejtrvanlivější obranou proti biologickému napadení fasády bývá kombinace více pasivních a aktivních opatření současně. Účelně řešené architektonické detaily spolu s vhodnými chemickými a fyzikálními vlastnostmi fasádních omítek a barev, např. s obsahem dlouhodobě stabilních bio­cidů, s mini­málním elektrostatickým nábojem pro snížení špinivosti, s hydrofilně-hydrofobní nanoporézní strukturou omítky pro zrychlené schnutí omítky po dešti nebo se samočisticím efektem na principu fotokatalýzy, zajistí funkční a čistou fasádu na mnoho let.n

Autor: Ing. Jaromír Žumár, Ph.D.,
BAUMIT, spol. s r. o., j.zumar@baumit.cz

Autor: Redakce Okolobytu.cz