Nejčastějším řešením pro měření spotřeby vody jsou mechanické vodoměry. Podle čeho vybírat?

Nejčastějším řešením pro měření spotřeby vody jsou mechanické vodoměry. Podle čeho vybírat?

Foto: 123rf.com

Výběr vhodného vodoměru ovlivňuje řada faktorů, například jmenovitý průtok vody v potrubí, prostor pro instalaci, požadavky na přesnost měření a v neposlední řadě i ekonomické možnosti vlastníků bytů. Podle toho bychom také měli vybírat vhodný typ.

Nejpoužívanějším měřičem pro určení průtoku teplé a studené vody v bytových domech jsou mechanické lopatkové měřiče. Díky dlouholetým zkušenostem s jejich provozem se mechanické lopatkové vodoměry vyznačují vysokou spolehlivostí měření a kvalitními konstrukčními vlastnostmi, mnohokrát ověřenými v praxi. Jejich výhodou jsou i nižší počáteční náklady a variabilita použití. Počítadlo těchto měřičů je mechanické a nevyžaduje připojení na zdroj energie. Důležitou součástí vodoměrů jsou instalační prvky, které významně zjednodušují opětovnou montáž vodoměrů z důvodu ověření nebo výměny. Pokud chceme měřit spotřebu vody s větší přesností pak je možné zvolit pístový vodoměr.Pojďme se podívat na typy vodoměrů ista podrobněji z hlediska jejich vlastností a nejvhodnějšího použití.


Jednovtokový mechanický lopatkový suchoběžný vodoměr domaqua® m

Jednovtokové vodoměry jsou konstrukčně nejjednodušší mechanické měřiče průtoku vody. Voda vtéká a vytéká do měřicí komory jedním tangenciálním kanálkem. Lopatkové těleso, které je uloženo v měřicí komoře se dostává působením proudu vody do rotace a pohyb se přenese na počítadlo.

Bytový vodoměr domaqua® m je jednovtokový lopatkový suchoběžný vodoměr s magnetickou spojkou a válečkovým počítadlem. Počítadlo se nedostává do styku s vodou, což zabraňuje jeho blokaci nebo zpomalení způsobenému usazeninami. Suchoběžný vodoměr tak zaručuje spolehlivý provoz a přesnost měření. Dodává se stavebních délkách 80 mm, 110 mm a 130 mm s možností průtoku Q3 2,5 m³/h nebo Q3 4 m³/h.

Kdy zvolit tento vodoměr?

Vodoměr domaqua m je vhodným řešením pro zákazníky, kteří hledají spolehlivé a jednoduché řešení měření spotřeby vody za výhodnou cenu.


Obr.: domaqua m s rádiovým modulem

Vícevtokový lopatkový suchoběžný vodoměr istameter® m

Konstrukce měřiče tvoří lopatkové kolo, které je uloženo ve speciální měřicí komoře. Voda vtéká do této komory z více tangenciálních kanálků a lopatkové těleso se dostává do rotace, která je přenášena na počítadlo. Výtokové kanálky se nacházejí v jiné rovině než vtokové. Vícevtokovou konstrukcí je zajištěno rovnoměrné zatížení lopatkového kola, čímž je zaručena přesnost měření a dlouhá životnost. Vodoměr je vybaven magnetickou spojkou a válečkovým počítadlem, které se díky důmyslné konstrukci nedostává do kontaktu s vodou. Vodoměr je dodáván s možností průtoku Q3 2,5 m³/h nebo Q3 4 m³/h.

Instalační prvky pro snadnější manipulaci

Výhodou bytového vodoměru istameter m je bohatá paleta instalačního příslušenství. Díky snadné možnosti závitového připojení vodoměru do instalačních prvků EAS, VAS nebo přípojky pod můžeme snížit následné náklady na montážní práce při výměně nebo ověření vodoměru. Jednotrubková přípojka EAS se instaluje přímo do vodovodního potrubí, VAS ventilová přípojka je vynikajícím řešením pro dodatečnou montáž vodoměru na stávající uzavírací ventily. Díky oddělené konstrukci se při ověřování měřidel nebo výměně vodoměru, mění pouze průtokoměrná část, vodoměr se jednoduše demontuje vyšroubováním. Potrubí se během doby ověření uzavře závitovým uzávěrem. Vodoměr istameter m je dodáván se zpětnou klapkou, která zabraňuje riziku zpětného průtoku, který zkresluje údaje o spotřebě vody.

Autor: komerční prezentace