Nejlevnější energie je uspořená

Dramaticky rostoucí spotřeba energií způsobuje neustálý růst jejich cen. Nejvíc energie, celkem 40%, se spotřebuje na provoz budov, především na vytápění, svícení a klimatizaci. Česká republika, která vynaloží na 1 korunu HDP přibližně dvakrát tolik energie než státy západní Evropy, by mohla zvýšením energetické účinnosti budov ušetřit miliony korun ročně.

Jsme si energetické náročnosti budov vědomi?

Povědomím Evropanů o směrnici EU o energetické náročnosti budov se zabývala agentura Cushman & Wakefield:

  • zhruba 20 % vlastníků nemovitostí uvedlo, že by se při výběru budov v krátkodobé perspektivě řídili hodnocením energetické náročnosti
  • 50 % respondentů z řad nájemců a okolo 50 % vlastníků nemovitostí však očekává, že v dlouhodobém horizontu hodnocení energetické náročnosti budov jejich rozhodování ovlivňovat bude
  • 40 procent nájemníků a 28 procent nájemců vůbec netuší o nové směrnici Evropské unie o energetické náročnosti budov
  • respondenti z České republiky na tom nejsou s povědomím o směrnici o moc lépe.

Energetické štítkování budov

K úsporám energie v budovách značně přispěje nová vyhláška č. 148/2007 Sb. o energetické náročnosti budov, tzv. energetickém štítkování budov, která vstoupila v platnost 1. ledna 2009.

Základním ukazatelem hodnocení bude celková roční dodaná energie do budovy potřebná na vytápění, chlazení, vzduchotechniku, přípravu teplé vody, osvětlení, a provoz zařízení zajišťující provoz jednotlivých systémů. Energetická náročnost bude mít s postupem času i vliv na ceny realit. Sníží se významným způsobem provozní náklady, zejména na vytápění.„Nějakou dobu však potrvá, než si kupující nebo nájemci budou důležitosti nízké energetické náročnosti budovy vědomi. Zatím v tomto směru trh ještě spí,“ komentuje Jiří Pácal, člen správní rady Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí.

Energetický certifikát budovy má nesporné výhody jak pro investora, tak pro nájemce. Investor může stanovit vyšší kupní cenu nebo nájemné, zatímco jeho provozní náklady na energie budou nižší. Nájemce zaplatí méně za služby a výše nájemného nebude provázaná na neustálý růst energií, jako je tomu doposud. Velmi se tak sníží konkurenceschopnost nízkoenergetických projektů.

Autor: Redakce Okolobytu.cz