Nejvíce nás zajímají dotace a příprava projektové dokumentace, často podceňujeme výběrová řízení

Plný sál a množství dotazů, které pokračovaly i po oficiálním ukončení semináře – o 4. pokračování České akademie bydlení, věnované rekonstrukcím domů a úsporám energií, byl opět mimořádný zájem. Rozhodně nešlo o žádné obecně známé informace a účastníci semináře odcházeli s plnými bloky poznámek. Jaká témata zaujala nejvíce a především - jak bychom měli postupovat? Po ukončení semináře jsme o krátký rozhovor požádali jednoho z přednášejících, Ing. Pavla Zteiskara, obchodního ředitele společnosti DPU REVIT.

O jaké informace byl na semináři největší zájem?

Řada účastníků se zajímala o možnosti dotací. Pro bytové domy mimo Prahu je dobrou zprávou blížící se spuštění programu IROP, Pražané čekají na další vývoj situace ohledně připravované kontinuální výzvy NZU pro bytové domy v Praze. Na to navazovaly dotazy, jak co nejlépe využít čas do vyhlášení dotací. V této souvislosti jsem hovořil i o správné projektové přípravě.

Ano, to bylo patrné, že i projektová příprava patřila mezi „horká“ témata. Co je zde důležité?

Správnému průběhu projektové přípravy jsem se ve své prezentaci věnoval poměrně detailně a bylo zřejmé, že někteří účastníci semináře vnímali, že jejich projekty obsahují nedostatky. Také se zajímali, zda je možné na dříve rozpracované projekty navázat, odstranit chyby a pokračovat správně. Po semináři jsme individuálně řešili řadu těchto dotazů.

V čem se nekvalitní projekt projeví?

To by byl poměrně dlouhý výčet. Pokud zmíním jenom hlavní oblasti - problémy lze očekávat při výběrovém řízení, při žádosti o dotace, při realizaci.

A můžete pomoci?

Pochopitelně, že ano, projekty běžně zpracováváme. Právě tato část představební přípravy zásadním způsobem ovlivňuje kvalitu realizace i výši úspor, proto musí být provedena zcela bezchybně. Více se o správných postupech při rekonstrukci můžete dovědět na www.revitalizacevasehodomu.cz.

Kromě projektové přípravy jste se ve své prezentaci zaměřoval i na výběrové řízení. Také zde se setkáváte s pochybeními?

Jestliže jsem na prvním místě v důležitosti jmenoval úroveň projektu, druhé místo patří právě výběrovému řízení. Nepodceňujte reference – nechat si zaslat tři rozhodně nestačí. Chtějte jich znát třeba dvacet. Reference také nestačí posuzovat podle fotografie domu s hezkou fasádou. Tady ale narážíme na další problém – objet realizace je stojí čas a odborné posouzení kvality provedené práce vyžaduje zkušenosti. Když pro naše klienty referenční domy objíždíme, zaměřujeme se nejen na celkové posouzení kvality realizace, ale i na detaily – prvky ukončení, lišty a podobně.

Při posuzování firmy, která se uchází o zakázku, se díváme i na její účetní závěrku. Zajímá nás, zda nemají příliš vysoké závazky, zda mají vlastní stavební techniku a další nezbytné vybavení. Jestliže firma nemá v majetku ani počítač, hrozí vysoké riziko nespolehlivosti, více prací a i celkového ohrožení realizace. S tím vším jsme připraveni pomoci a tím ochránit investora před rizikovým rozhodnutím.

Autor: Dominika Bučková