Neplatíte víc, než byste měli? Víte, jak si ověřit správnost vyúčtování tepla?

Neplatíte víc, než byste měli? Víte, jak si ověřit správnost vyúčtování tepla?

Foto: 123rf.com

Roční vyúčtování spotřeby tepla je nejvíce sledovanou položkou celého vyúčtování – to je jisté. Pokud se na nás nesměje příjemný přeplatek, chceme si ověřit, jestli jsme si skutečně dopřávali více tepla, než jsme měli. Dokážeme si vyúčtování zkontrolovat?

Konec dubna a květen tradičně patří mezi měsíce, kdy nás vytápění extrémně zajímá. Důvodem je právě roční vyúčtování služeb, které jste do konce dubna měli obdržet. Jak bychom měli postupovat, když bychom si chtěli ověřit, zda je naše vyúčtování spotřeby tepla za rok 2016 spočítáno správně? O rozhovor jsme požádali Jarmilu Trčkovou z rozúčtovací společnosti ista ČR.

Jestli bychom měli jmenovat aktuálně nejhledanější výrazy, a to nejen na Okolobytu.cz, určitě by mezi nimi byl minimálně vzorec pro výpočet spotřeby tepla, často se lidé také ptají na metody pro rozúčtování tepla. Jak to s ním tedy je? Můžeme si je někde stáhnout a sami si spotřebu tepla spočítat?

To není tak jednoduché. Neexistuje žádný obecný vzorec, který si někde stáhnete. I když si někdo svou spotřebu tepla spočítá, nemůže mít přesný výsledek. Bude vycházet pouze ze svých údajů, avšak pro rozúčtování je nezbytné znát též celkovou spotřebu tepla a plochu domu a také součet všech přepočtených dílků nejen z indikátorů na radiátorech u všech uživatelů.

Vysoký účet za vytápění může mít mnoho důvodu a řada z nich je na naší straně. Nejčastější důvody vysoké spotřeby tepla najdete v článku Zaskočil vás letos vysoký nedoplatek tepla a vody?

Výši našich letošních nákladů na vytápění mohla výrazně ovlivnit také nová Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj, která vstoupila v platnost od ledna 2016. Můžete nám ve stručnosti zopakovat, jak naši spotřebu ovlivnila?

Nová vyhláška číslo 269/2015 Sb. mění obě složky – základní i spotřební. Podle započitatelné podlahové plochy (základní složka) se nyní může rozpočítat jen 30-50 % celkových nákladů na teplo a zbytek podle skutečné spotřeby indikované měřiči. Spotřební složka se však zároveň musí pohybovat v rozmezí 80-200 % průměrné ceny tepla na m2 v daném domě. V praxi to znamená, že i v prázdných bytech, ve kterých se netopí, stejně zaplatíte 80 % průměrné ceny tepla. I tak ale pořád zůstává zachován princip, kdo nejméně topí, také nejméně platí – a to i v případě, pokud by musel doplatit do 80% průměru spotřeby tepla na m2.

Pokud jste ovšem výrazně přetápěli, může se podle nové vyhlášky vaše spotřební složka vyšplhat až na dvojnásobek průměru.

Rozdíly ve vyúčtování tepla může způsobovat i volitelné rozpětí základní a spotřební složky. Kdo konkrétně poměr určuje a lze říci, který je nejvýhodnější?

Za vyúčtování vždy odpovídá vlastník domu a v jeho pravomoci je též rozhodnutí o poměru základní a spotřební složky. V praxi to ale funguje tak, že poměr základní a spotřební složky vlastníkovi může doporučit jeho rozúčtovatel tepla. Vycházet přitom bude z technických vlastností domu a typu instalovaného poměrového měření. Obecně lze doporučit poměr 50:50 v případech, kdy jsou radiátory osazeny indikátory a poměr 40:60 tam, kde jsou instalovány měřiče tepla.

Pokud vlastník domu požaduje změnu v poměrech, oznámí to rozúčtovací společnosti současně s předáním podkladů pro rozúčtování zúčtovacího období.

Jak bychom měli postupovat, pokud jsme přesvědčeni, že je v našem vyúčtování tepla a vody chyba?

Vyúčtování reklamujte písemně, a to nejlépe u vlastníka domu. Nestačí rozporovat pouze vysoký nedoplatek, ale specifikujte, v čem mám pocit, že je chyba.

Vlastník domu je buď schopen na reklamaci reagovat sám, případně ji zašle buď správci nebo rozúčtovací společnosti. V každém případě je důležité při reklamaci vlastníka domu neobcházet. Minimálně by měl vědět, že u vašeho vyúčtování běží reklamační lhůta, aby u vás do uzavření reklamace nevyplácel přeplatky nebo nepožadovalo nedoplatky.

Autor: Redakce Okolobytu.cz