Nezapomeňte do konce května zaplatit daň z nemovitých věcí! Koho se povinnost týká?

Nezapomeňte do konce května zaplatit daň z nemovitých věcí! Koho se povinnost týká?

Foto: 123rf.com

Sotva máme za sebou daně z příjmu za loňský rok, už se blíží další důležitý termín. Do konce května musíme uhradit daň z nemovitostí. Koho se povinnost týká, co vše ji může ovlivnit a jaké další informace jsou pro nás důležité?

Kdy je nejzazší termín na zaplacení?

Daň z nemovitosti pro tento rok je zapotřebí uhradit do konce května 2017 – k poslednímu dni musí příslušný finanční úřad peníze už mít na účtu, jestliže termín připadne na víkend, je příslušným datem následující pracovní den.

Prodloužená lhůta do konce srpna se vztahuje na zemědělce a chovatele ryb, všichni ostatní musí mít k poslednímu květnu již zaplaceno. Pokud se částka nepřehoupne přes 5 000 Kč je zapotřebí uhradit jednorázově, v opačném případě je možné zažádat o rozdělení na dvě části a půlku lze zaplatit do konce května, druhou polovinu daně pak do konce listopadu. Daň, která nepřekročí částku pět tisíc je zapotřebí zaplatit vždy jen jednorázově.

Zajímavostí je, že tato daň se platí dopředu a daňové přiznání se podává jen jednou, nové daňové přiznání se podává jen tehdy, pokud se něco podstatného změní – například se zvětší nebo zmenší stavba atp. Skládá se z daně z nemovitosti, pozemku a jednotek, které jsou zapsané v katastru nemovitosti – dokončené a užívané budovy, dále se daň vztahuje na inženýrské stavby a jednotky.

Koho se týká a koho ne?

Týká se majitelů nemovitostí, kteří mají daňovou povinnost vyměřenou na více jak 30 Kč. Jestliže máte daň pod 30 Kč, pak ji hradit nemusíte. Někdy daň platí nájemce a ve výjimečných případech dokonce i uživatel pozemku. Konkrétní znění pak najdete v § 3 zákona o dani z nemovitých věcí a § 8 zákona o dani z nemovitých věcí.

Lze konstatovat, že daně z nemovitosti obecně platí ti, kdo koupili nebo dostali – nemovitost. Předmětem daně z nemovitých věcí jsou pozemky evidované v katastru nemovitostí, zdanitelné stavby (tzn. budovy a inženýrské stavby vyjmenované v příloze zákona o dani z nemovitých věcí) a jednotky – tedy byty nebo nebytové prostory. Daň platí ten, kdo je vlastníkem nemovitosti k prvnímu lednu daného roku.

Platím i za rekreační chalupy?

Ano, zákon praví, že daň z nemovitosti platíte nejen z bytu či domu, ve kterém bydlíte, ale i za chaty nebo chalupy. Termíny pro platbu daně jsou stejné. Případné změny je opět zapotřebí nahlásit do 31. 1. Následujícího roku, kdy se změna udála.

Platím za dědictví, i když nemovitost plánuji prodat?

Platíte do doby, než nemovitost fakticky prodáte a je jedno, jestli jste nemovitost zdědili, koupili, dostali nebo jí získali jakýmkoliv jiným způsobem. Finanční úřad vám dokonce může daň vyměřit i v době, kdy ještě není notářem rozhodnuto o tom, že budete majitelem nemovitosti, ale daň budete muset i tak uhradit z titulu pravděpodobného dědice. V rámci dědictví pak musíte po převodu nemovitosti v Katastru do 30 dní podat daňové přiznání na příslušný finanční úřad.

Kde zjistím, kolik mám platit?

Správu daně z nemovitostí má na starost 14 finančních úřadů v krajských městech a v hlavním městě Praze, takže výši platby zjistíte buď díky zaslané složence, nebo dotazem přímo na dotyčné územní pracoviště příslušného finančního úřadu.

V případě, kdy se např. v rámci SVJ mění můj podíl – s tím se mění i částka, kterou budu nově platit? To si, předpokládám, musí ohlídat každý sám?

Tuto skutečnost – to znamená jakoukoliv změnu – je zapotřebí nahlásit vždy do konce ledna následujícího roku na finanční úřad. Jestliže se nic neměnilo, daný rok není zapotřebí cokoliv hlásit, tzn. případné změny v roce 2016 nahlásíte do konce ledna 2017 a tak dále.

Je nějaký postih za nezaplacení?

Pokud zaplatíte jen později, nebude to nejspíš tak bolestné, pokud nezaplatíte vůbec, připravte se na úroky! Úrok z prodlení nabíhá až od pátého pracovního dne zpoždění a dosahuje 14,05 procenta z výše celkové daně za daný rok. Konkrétně se vypočítává přesně podle dní, o které jste se opozdili.

Autor: Redakce Okolobytu.cz