Nová vyhláška na rozúčtování tepla – ušetříte, nebo zaplatíte až o 60 % více?

Nová vyhláška na rozúčtování tepla – ušetříte, nebo zaplatíte až o 60 % více?

Ačkoliv máme topnou sezónu za sebou, pro domy napojené na centrální zdroj tepla stále zůstávají aktuálním tématem změny v rozúčtování tepla. Častým místem, na které se statutární zástupci SVJ se svými dotazy obracejí, je Ministerstvo pro místní rozvoj. Co je nového a na co si dát pozor?

Spravedlivost dříve a nyní

Proč bylo nutné změnit dosavadní způsob rozúčtování tepla? Topná sezóna měla ve většině bytových domů stejný průběh: ve vnitřních bytech si dopřávali za minimum peněz maximum tepla. Nebyly výjimečné ani situace, kdy v těchto bytech byly radiátory zcela vypnuty. Vnější byty, které mají obvodové zdivo, pak na tyto sousedy doplácely. Stejně ekonomicky nespravedlivé byly i situace, kdy se v některých bytech přetápělo i na 28 °C, případně se při plném vytápění nechávala stabilně otevřená ventilace. Vyúčtování pak ale měřilo všem stejným metrem, kdy se celková spotřeba rozpočítala na všechny uživatele bytů.

„Samozřejmě se na takto platnou legislativu snášela kritika od těch, kteří topili správně, případně navíc bydleli v krajních bytech. I z tohoto důvodu jsme přistoupili k nové vyhlášce o teple. Nově jsou podmínky nastaveny tak, aby byly maximálně spravedlivé vůči těm, kteří své byty temperují správně – tedy ani zbytečně nepřetápí, ale ani zcela nezavírají radiátory. V nové vyhlášce došlo k novému procentnímu vyjádření základní a spotřební složky. Základní složka je stanovena v rozpětí 30 – 50 % a spotřební složka 50 – 70 %. Obě složky dohromady vždy musí tvořit 100 %. Vyhláška také upravuje výpočtovou metodu při rozdílech v nákladech na vytápění,“ upozorňuje na základní změny náměstkyně ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

Co rozúčtování zahrnuje?

Základní složka vyjadřuje tu část nákladů, která vůbec není závislá na spotřebě energie. Rozúčtovává se každému podle podlahové plochy bytu nebo nebytového prostoru. Základní složka pokrývá fixní náklady na pohotovostní výkon otopné soustavy, prostupy tepla, tepelné ztráty anebo vytápění společných prostor domu.
Naopak spotřební složka nákladů pokrývá náklady na teplo, které se dostane do bytu a nájemce je může regulovat. Tyto náklady se počítají podle údajů z měřidel, kterými musí být radiátory povinně osazeny.

Jak to bude v praxi?

Rozúčtování se provádí na celý byt, nikoliv na jednotlivé místnosti. Jestliže budete váš byt vytápět na standardních 21 °C, ušetříte díky nové vyhlášce až několik tisíc korun za rok. Kolik přesně to bude záleží na vstupních parametrech – tedy na stanoveném poměru základní a spotřební složky.

Ti, co přetápěli, doposud mohli zaplatit jenom 40 % nad průměrnými náklady, podle nové vyhlášky je navýšení + 60 % oproti původní legislativě.

Když nezpřístupní byt k odečtu nebo montáži, nově musí počítat s navýšením spotřební složky z 60 % až na 200 %. Pozor, to se týká i bytů, které jsou z jakéhokoliv důvodu v současnosti neobývané. Tento fakt nemá na rozúčtování vliv a nájemce nebo vlastník platí běžnou taxu vyplývající ze spotřeby tepla.

V případě, že jsou v bytě z jakéhokoliv důvodu radiátory zavřeny, náklady na vytápění vás budou přesto čekat. Původních -40 % je v nové vyhlášce navýšeno na -20 % průměrných nákladů.

Jak potvrzuje náměstkyně, dotazy na pravidla rozúčtování v bytech, které společné teplo nevyužívají, patří k nejčastějším, které na MMR přicházejí. „Nepodílet se na platbách za teplo v bytovém domě nelze. Teplo se přivádí do domu, kde se vytápějí chodby domu, společné místnosti. I v bytech, vytápěných například přímotopy, musí být v každém případě uplatněna základní složka, a to i v případě, že ve svém bytě žádné teplo neodebírá. Spotřební složka však nikdy nemůže být nulová a podle nové vyhlášky je její minimální výše 20 % průměrných nákladů.“

Jiná situace nastává v případě, že je byt odpojen od vytápění. To může být pouze se souhlasem vlastníka domu. Tento byt se na společném vytápění pak podílí pouze základní složkou, kdy plocha musí být přepočtena podle počtu otápěných stěn.

Poměrová měřidla stále vyvolávají diskuse

Druhým, často diskutovaným tématem, které opět souvisí s vytápěním, jsou poměrová měřidla. Tato oblast je řešena v rámci energetického zákona, který má ve své dikci ministerstvo průmyslu a obchodu. Ministerstvo pro místní rozvoj svou vyhláškou 269/2015 pouze stanoví, jak se budou naměřené hodnoty rozúčtovávat. S tím souvisí také zákon o službách 67/2013 v úplném znění zákona 104 z roku 2015, který řeší rozúčtování všech služeb v rámci domovních nákladů, tedy nejenom tepla a teplé vody.

„V současnosti připravujeme dodatečné metodické pokyny, abychom majitelům a nájemníkům jednotlivých bytů celou oblast rozúčtování co nejvíce zjednodušili a zpřístupnili,“ informuje Klára Dostálová. Reaguje tak i na časté námitky zpochybňující smysl měřidel na radiátorech. „Musím říci, že jsme tyto námitky probírali i v rámci legislativního procesu. Ministerstvo průmyslu a obchodu přislíbilo vypracování studie, u kterých domů nemá osazení měřidly smysl. Do té doby platí zákon, který stanoví, že měřidla musí být osazena ve všech bytech, které jsou určeny k bydlení.“

Vysokou spotřebu tepla žádné rozúčtování nevyřeší

Naše přání, abychom za vytápění platili co nejméně, ale sebelepší rozúčtování zařídit nemůže. „Rozúčtování vždy vychází z množství tepla, které dům odebere – bez ohledu na to, zda je jeho obyvatelé všechno využijí, nebo jestli teplo pouze koluje ve stoupačkách. Pokud do domu přichází více tepla, než je schopen spotřebovat, musí vlastník domu upravit dodavatelsko-odběratelské vztahy s dodavatelem tepla,“ radí náměstkyně Dohnalová.

Snížení celkové spotřeby tepla, a to i v případě, že dům odebírá teplo z centrálního zdroje, může také pomoci vhodná subregulace umístěná na patě domu. Optimalizace spotřeby tepla je tak základní krok. S navazujícím dobře nastaveným rozúčtováním spotřeby tepla a správným uživatelským chováním tak budete mít výdaje za teplo pod kontrolou.

Autor: Redakce Okolobytu.cz