Nová vyhláška rozúčtování plateb za teplo – jaké jsou první reakce?

Nová vyhláška 269/2015 Sb. o rozúčtování plateb za teplo zajímá jak vlastníky a uživatele bytů, tak i vlastníky domů. S dotazy se nejčastěji obracejí na své správce. Silnou pozici zde mají bytová družstva, která patří mezi největší poskytovatele služeb pro BD a SVJ. Proto jsme o první názory na novou vyhlášku o rozúčtování plateb za teplo požádali Martina Kroha, předsedu správní rady Družstevního marketingového sdružení Česká republika. DMS ČR je sdružením velkých bytových družstev, zajišťujících komplexní správu bytových domů pro své členy a klienty.

Jak novou vyhlášku hodnotíte?

Jedním slovem zdrženlivě. Určitě je správně, že bylo ukončeno čekání na „nová“ pravidla pro rozdělení nákladů na teplo a teplou vodu. Otázkou zůstává, nakolik může vyhláška sama přispět k dosažení větší „spravedlnosti“ v rozdělování nákladů na teplo v domě. Dobrým krokem je posun limitních hranic, které motivují k zachování k zachování tepelné stability objektu a současně postihují extrémní chování. To vše však pouze za předpokladu, že jsou správně stanoveny korekční koeficienty a výpočtové metody. Rizikem je, že budou mezi extrémní spotřebitele zahrnuti i ti, kteří sousedí se nevytápěnými byty. Komplikaci nové právní úpravy pak pro spotřebitele může působit i skutečnost, že jsou pravidla pro rozúčtování nově rozdělena do dvou předpisů – zákona o „službách“ a vyhlášky.

O vyhlášce se hovoří jako o "spravedlivějším" řešení - vnímáte to také tak?

Právě v tomto směru bych byl spíše opatrný. Nová pravidla více motivují k efektivnímu chování uživatelů, nicméně spravedlivějšího rozdělení nákladů na teplo mezi uživatele bytů (jednotek) v domě nelze dosáhnout jen legislativními úpravami. Větší prostor bych viděl v technickém řešení či chcete-li, nastavení systému vytápění v domě a samozřejmě, ve správném určení všech výpočtových parametrů vstupujících do rozpčtování.

Odstraňuje nová vyhláška všechna místa případných neshod, nebo v ní zůstávají některé ustanovení, která by měla být upravena?

Nemám na to jednoznačnou odpověď a spíše bych vyčkal zkušeností praxe s novými pravidly. Neshodu bych nadále očekával v pohledu na „spravedlnost rozdělení nákladů“ skupiny zdánlivých šetřílků a naopak té části, která musí více vytopit, a to ne vždy vlastní vinou.

Děkujeme za rozhovor

Zaujalo vás téma?

Co bude vyhláška znamenat v praxi? O nové vyhlášce o rozúčtování plateb za teplo nehovoříme s předsedou správní rady DMS naposledy. V současné době připravujeme pokračování rozhovoru. Budeme se ptát, zda je nutné tuto novou vyhlášku zařadit do programu schůze, jak dále postupovat a na další otázky z praxe.

Autor: Dominika Bučková